środa, 07 września 2011

Stanowisko Prokuratora Generalnego dotyczące ustawy o grach hazardowych

Wojewódzkie Sąd Administracyjny w Poznaniu zwrócił się do Trybunału konstytucyjnego z zapytaniem prawnym „czy art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) uniemożliwiający podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na urządzaniu gier na automatach o niskich wygranych odnośnie przedsięwzięć podjętych przed dniem 1 stycznia 2010 r. dopuszczalną wcześniej zmianę miejsca urządzania gry ustalonego w uprzednio wydanym zezwoleniu, nie jest niezgodny z wyrażoną w art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasadą ochrony interesów w toku podmiotów prowadzących takową działalność, które – w zaufaniu do dotychczasowych przepisów – rozpoczęły realizację sześcioletnich przedsięwzięć gospodarczych”.

Załączone pismo przedstawia stanowisko Prokuratora Generalnego z 7 września 2011 r. (sygn. PG VIII TK 11/11), dotyczące zgodności art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: BSK
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2011-09-07
Data udostępnienia informacji: 2011-09-07
Liczba odsłon: 2 620