środa, 20 lipca 2011

Stanowisko Prokuratora Generalnego dotyczące zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Załączone pismo przedstawia stanowisko Prokuratora Generalnego z 20 lipca 2011 r. (sygn. PG TK VIII 25/11) w  związku z pytaniem prawnym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, czy art. 1 pkt 6 w związku z art. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101) w zakresie, w jakim pozbawia podatników od dnia 1 stycznia 2000 r. możliwości amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, takich jak prawo użytkowania udziału w nieruchomości, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przed dniem 1 stycznia 1999 r., jest zgodny z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku, wyrażonymi w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: BSK
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2011-07-20
Data udostępnienia informacji: 2011-07-20
Liczba odsłon: 1 771