piątek, 28 października 2011

Stanowisko Prokuratora Generalnego w odpowiedzi na wnioski RPO w kwestii przepisów normujących kontrolę operacyjną

W dniach 25 czerwca 2011 r. oraz 1 sierpnia 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z dwoma wnioskami o zbadanie zgodności wymienionych przepisów ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jak również ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego z szeregiem wzorców kontroli zawartych w Konstytucji RP oraz w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Zarządzeniem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego oba wnioski zostały połączone celem ich łącznego rozpoznania – z uwagi na tożsamość przedmiotu sprawy.

Załączone pismo przedstawia stanowisko Prokuratora Generalnego z 28 października 2011 r. (PG VIII TK 62/11) w odpowiedzi na wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące niezgodności przepisów poszczególnych ustaw normujących mozliwość stosowania przez poszczególne służby mundurowe oraz specjalne kontroli operacyjnej.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: BSK
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2011-10-28
Data udostępnienia informacji: 2011-10-28
Liczba odsłon: 2 076