poniedziałek, 27 czerwca 2011

Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego dotyczącego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wniósł o zbadanie zgodności ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 ze zm.; dalej: ustawa) ze wskazanymi wzorcami kontroli i innych przepisów tej ustawy z normami konstytucyjnymi.

Na podstawie art. 27 pkt 5 w zw. z art. 33 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) Prokurator Generalny przedstawił w tej sprawie Trybunałowi Konstytucyjnemu swoje stanowisko z 27 czerwca 2011 r. (sygn. PG VIII TK 83/10).

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: BSK
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2011-06-27
Data udostępnienia informacji: 2011-06-27
Liczba odsłon: 4 425