wtorek, 04 października 2011

Stanowisko Prokuratora Generalnego w związku z pytaniem prawnym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącym ustawy o gospodarce nieruchomościami

Stanowisko Prokuratora Generalnego z 4 października 2011 r. (sygn. PG TK VIII  65/11) w związku z pytaniem prawnym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, czy art. 1 pkt 89 lit. a w związku z art. 19 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), zmieniający art. 137 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w zakresie, w jakim nakazuje stosowanie nowego brzmienia art. 137 ust. 1 pkt 2 tej ustawy w sytuacji, kiedy cel określony w decyzji o wywłaszczeniu został przez jednostkę samorządu terytorialnego zrealizowany przed dniem 22 września 2004 r., tj. dniem wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy zmieniającej – jest zgodny z art. 2 i art. 165 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: BSK
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2011-10-04
Data udostępnienia informacji: 2011-10-04
Liczba odsłon: 4 391