poniedziałek, 21 stycznia 2013

Stanowisko Prokuratora Generalnego odnoszące się wobec nowelizacji m. in. ustawy dotyczącej prawa o ustroju sądów powszechnych

Krajowa Rada Sądownictwa zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności ustawy dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192) w całości, z uwagi na niewłaściwy tryb, w jakim została ona uchwalona. Niezależnie od zarzutu naruszenia procedury legislacyjnej, Wnioskodawca zaskarżył szereg przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), zmienionych lub wprowadzonych do tego aktu normatywnego ustawą nowelizującą.

Załączony dokument zawiera stanowisko Prokuratora Generalnego z 21 stycznia 2013 r. [sygn. PG VIII TK 93/12 (K 31/12)] odnoszące się wobec zmian ww. ustawy oraz niektórych innych aktów prawnych.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: BSK
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2013-01-21
Data udostępnienia informacji: 2013-01-21
Liczba odsłon: 3 622