czwartek, 24 stycznia 2013

Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie wniosku RPO dotyczącego art. 212 Kodeksu karnego

Stanowisko Prokuratora Generalnego z 24 stycznia 2013 r. sygn. PG VIII TK 127/12 (K 50/12)] w związku z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności art. 212 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) w zakresie zawierającym zwrot „albo pozbawienia wolności do roku” z powołanymi w petitum wniosku wzorcami konstytucyjnej kontroli, a także z art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z 1995 r. Nr 36, poz. 175, 176 i 177, z 1998 r. Nr 147, poz. 962 oraz z 2003 r. Nr 42, poz. 364).

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: BSK
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2013-01-24
Data udostępnienia informacji: 2013-01-24
Liczba odsłon: 1 836