piątek, 01 lutego 2013

Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie zakwestionowanego zapisu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Stanowisko Prokuratora Generalnego z 1 lutego 2013 r. [sygn. PG VIII TK 98/12 (K 36/12)] w związku z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U z 2003 r. Nr 119, póz. 1116 ze zm.) w zakresie, w jakim przepis ten upoważnia spółdzielnię mieszkaniową do uregulowania w statucie zasad rozliczenia z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego, będącego ekwiwalentem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w sytuacjach, gdy sam lokal mieszkalny nie podlega zbyciu w drodze przetargu z art. 2 w zw. z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: BSK
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2013-02-01
Data udostępnienia informacji: 2013-02-01
Liczba odsłon: 1 658