czwartek, 11 grudnia 2014

Wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący postępowań w sprawach o wykroczenia

Wniosek Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. przepisów art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zmianami) w związku z art. 78 ust. 4 [1] ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zmianami) – z art. 2, jak również z art. 42 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. przepisów art. 96 § 3 w związku z art. 92 § 1 oraz z art. 92a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zmianami) w zakresie, w jakim obwarowują sankcją uchylenie się przez właściciela lub posiadacza pojazdu od obowiązku wskazania, komu powierzył on ten pojazd do kierowania lub używania w czasie, w którym urządzenie rejestrujące ujawniło wykroczenie popełnione przez kierującego tym pojazdem – z art. 42 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. przepisu art. 97 ustawy, o której mowa w pkt 2 z art. 2 oraz z art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączony dokument zawiera treść wniosku Prokuratora Generalnego z dn. 12 lutego 2013 r. (sygn. PG VIII TKw 62/12) w odniesieniu do przepisów ww. aktów prawnych.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: BSK
Informację udostępnił: Natalia Tymoszuk
Data wytworzenia informacji: 2013-02-25
Data udostępnienia informacji: 2014-12-11
Liczba odsłon: 2 323