środa, 16 grudnia 2015

Stanowisko Prokuratora Generalnego z dnia 14.12.2015 r. w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym

PG VIII TK 113/15

K 27/15

                                              

 

 

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

 

 

            W związku z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności art. 144 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.) w zakresie, w jakim przepis ten uprawnia egzekutora, prowadzącego egzekucję z nieruchomości lub lokalu (pomieszczenia) służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych zobowiązanego,
do usunięcia zobowiązanego i jego domowników w sytuacji, gdy zobowiązanemu nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie, a zobowiązany nie jest
w stanie we własnym zakresie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych – z art. 30, art. 71 ust.1 i art. 75 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.)

 

– na podstawie 56 pkt 5 w zw. z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia z 25 czerwca
2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 1064 ze zm.) –

 

przedstawiam następujące stanowisko:

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-12-16
Data udostępnienia informacji: 2015-12-16
Liczba odsłon: 3 500

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj