piątek, 20 listopada 2015

Stanowisko Prokuratora Generalnego z dnia 16.11.2015 r., sygn. PG VIII TK 110/15 w sprawie zawisłej w Trybunale Konstytucyjnym pod sygn. K 24/15

W związku z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 17 września 2015 r.  o stwierdzenie niezgodności:

 1. art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami) w związku z art. 102 ust. 1 pkt 4 i ust. 1c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155 ze zmianami) w zakresie, w jakim dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby fizycznej, za ten sam czyn, sankcji administracyjnej w postaci zatrzymania prawa jazdy i odpowiedzialności prawnokarnej za wykroczenie – z art. 2 Konstytucji RP i art. 4 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu (Dz. U. z 2003 r.
  Nr 42, poz. 364) i z art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167);

 2. art. 102 ust. 1 pkt 4 i ust. 1c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami)
  w związku z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo
  o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zmianami) – w zakresie braku adekwatnych gwarancji procesowych
  w sytuacji wydania decyzji przez starostę o zatrzymaniu prawa jazdy
  w przypadku, gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość
  o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym – z art. 2, z art. 45 ust. 1
  i z art. 78 Konstytucji RP,

nawiązując do wniosku Prokuratora Generalnego z dnia z dnia 18 września
2015 r. o stwierdzenie, że przepisy: art. 102 ust. 1 pkt 4 i art. 102 ust. 1d w związku z art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155 ze zmianami) oraz art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami) w związku z art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami – są niezgodne z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, jak również z art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 2003 r. Nr 42, poz. 364) oraz z art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167)

 

na podstawie art. 56 pkt 5 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064) –

 

przedstawiam następujące stanowisko:

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-11-20
Data udostępnienia informacji: 2015-11-20
Liczba odsłon: 4 143

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj