czwartek, 17 grudnia 2015

Stanowisko Prokuratora Generalnego z dnia 16.12.2015 r. w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym SK 33/15

W związku z połączonymi skargami konstytucyjnymi spółki „Magellan” SA o stwierdzenie, że przepis art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) oraz przepis art. 54 ust. 6 tej ustawy, rozpatrywany w odniesieniu do wymienionego wyżej art. 54 ust. 5, w zakresie, w jakim zaskarżone przepisy dotyczą czynności prawnych dokonywanych w ramach działalności gospodarczej i skutkujących wstąpieniem w prawa wierzyciela, są niezgodne z:

  • art. 20 i art. 22 w związku z art. 31 ust. 1 i ust. 2 zdanie 2 Konstytucji oraz z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

  • art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

a ponadto, o stwierdzenie, że wspomniane art. 54 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie, w jakim przepisy te przewidują nieważność czynności prawnych prowadzących do subrogacji ustawowej, są niezgodne z:

  • art. 22 w związku z art. 20, art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP,

  • art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP,

  • art. 64 ust. 2 w zw. z art. 32 i art. 2 Konstytucji RP,

  • art. 78 Konstytucji RP

– na podstawie art. 82 ust. 2 w zw. z art. 56 pkt 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064 ze zm.)

przedstawiam następujące stanowisko:

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-12-18
Data udostępnienia informacji: 2015-12-17
Liczba odsłon: 3 176

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj