środa, 23 grudnia 2015

Stanowisko Prokuratora Generalnego z dnia 21.12.2015 r. w sprawach zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym P 126/15

W związku z pytaniem prawnym Sądu Rejonowego w Koninie I Wydział Cywilny, czy przepis art. 386 § 4 i art. 386 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.)

w zakresie, w jakim dopuszcza uchylenie przez sąd drugiej instancji zaskarżonego apelacją orzeczenia i przekazanie sprawy do dalszego rozpoznania – także w sytuacji, gdy sąd pierwszej instancji przeprowadził
w całości postępowanie dowodowe istotne dla rozstrzygnięcia sprawy – wskazując sądowi pierwszej instancji wiążący sposób rozstrzygnięcia merytorycznie sprawy wiążąc go co do ustaleń faktycznych i prawnych, jest zgodny z art. 2, art. 178 ust. 1, art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U.
z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.)

– na podstawie art. 56 pkt 5 w zw. z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia
25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U.
poz. 1064
ze zm.) – 

przedstawiam następujące stanowisko:

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-12-23
Data udostępnienia informacji: 2015-12-23
Liczba odsłon: 3 916

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj