wtorek, 27 października 2015

Stanowisko Prokuratora Generalnego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym, sygn. akt U 1/15

W związku z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności:

 1. § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. Nr 142, poz. 835)

  – z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r.
  Nr 164, poz. 1027 ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 68 ust. 2 zdanie drugie Konstytucji RP,
  a nadto   

 2. § 5 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w pkt 1

  – z art. 78 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 31
  ust. 3 Konstytucji RP

 

– na podstawie art. 56 pkt 5 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1064) –

 

 

przedstawiam następujące stanowisko:

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-10-27
Data udostępnienia informacji: 2015-10-27
Liczba odsłon: 3 468

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj