Rok 2015

środa, 04 listopada 2015

Stanowisko Prokuratora Generalnego z dnia 19.10.2015 r. w sprawie zawisłej przed...

W związku z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności przepisów: art. 219...

wtorek, 03 listopada 2015

Stanowisko Prokuratora Generalnego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zawi...

W związku z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności: 1) § 4 ust. 1 rozpor...

wtorek, 03 listopada 2015

Stanowisko Prokuratora Generalnego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zawi...

W związku z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku II Wydział Karny z dnia 29 lipca 2015 r., syg...

wtorek, 03 listopada 2015

Stanowisko Prokuratora Generalnego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zawi...

           W związku z pytaniami prawnymi Sądu Rejonowego w Gliwicach VI Wydział Pracy i Ubezpiecze...