wtorek, 09 lutego 2016

Stanowisko Prokuratora Generalnego z dnia 02.02.2016 r. o sygn. PG VIII TK 137/15 w sprawie zawisłej w Trybunale Konstytucyjnym pod sygn. K 39/15

         W związku z wnioskami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia
18 marca 2015 roku skierowanymi:

1) na podstawie uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr 1/R/15 o zbadanie zgodności:

–   art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j.: Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) „w zakresie, w jakim upoważnia on właściwego ministra do określenia <ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych>, oraz nie zawiera w tym zakresie wytycznych co do treści aktu, z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”,

 

2) na podstawie uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr 2/R/15 „o zbadanie zgodności:

–   § 10 – 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.  poz. 1278) z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art. 92
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

–   § 10, § 11 ust. 1, § 12 ust. 1 oraz § 13 ust. 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

–   § 13 ust. 6 – 9 i § 22 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz załączników nr 2 i nr 3 do tego rozporządzenia w części, w jakiej odnoszą się one do specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym z art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane”

 

–   na podstawie art. 56 pkt 5 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064 ze zm.) –

 

przedstawiam następujące stanowisko:

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-02-09
Data udostępnienia informacji: 2016-02-09
Liczba odsłon: 6 676