czwartek, 21 stycznia 2016

Stanowisko Prokuratora Generalnego z dnia 19.01.2016 r. w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym PG VIII TK 130/15

W związku ze skargą konstytucyjną Bożydara Ś. wnoszącego o stwierdzenie, że:

 1. przepisy art. 8 ust. 2 i art. 46 i ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 2011r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) w zakresie, w jakim nie ustalają maksymalnych norm czasu pracy prokuratora prokuratury rejonowej, nie określają precyzyjnie sytuacji, w jakich dopuszczalne jest ich przekroczenie i nie regulują kwestii związanych z pracą w dni ustawowo wolne od pracy i z prawem
  do rekompensaty w postaci dodatkowego wynagrodzenia lub ekwiwalentnego czasu wolnego za świadczenie pracy w rozmiarze wykraczającym ponad takie normy
  w związku z czynnościami podejmowanymi w ramach dyżurów pełnionych przez prokuratorów na mocy zarządzeń przełożonych służbowych, w tym
  w szczególności granic przedmiotowych wydawanych zarządzeń – są niezgodne
  z art. 66 w zw. z art. 47 i art. 24 i art. 31 oraz w zw. z art. 92 ust. 2 Konstytucji;

 2. przepisy art. 8 ust. 2 powołanej w pkt 1 ustawy o prokuraturze  i § 65 ust. 1 i 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2014 r., poz. 144) oraz § 21 ust. 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. (Dz.U. poz. 1218 ze zm.) w zakresie,
  w jakim dopuszcza możliwość zarządzania przez przełożonego pełnienia przez wyznaczonych prokuratorów dyżurów w dni ustawowo wolne od pracy – są niezgodne z art. 66 w zw. z art. 47, art. 24, art. 31, art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 2 oraz w zw. z art. 92 ust. 2 Konstytucji

 

– na podstawie 56 pkt 5 w zw. z art. 82 ust. 2  ustawy z dnia z 25 czerwca 2015 r.
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1064 ze zm.) –

 

przedstawiam następujące stanowisko:

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-01-22
Data udostępnienia informacji: 2016-01-21
Liczba odsłon: 5 614