czwartek, 28 stycznia 2016

Stanowisko Prokuratora Generalnego z dnia 25.01.2016 r. w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym

       W związku z pytaniem prawnym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, „czy art. 117 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) w zakresie, w jakim nakłada na osoby prawne ciężar prawny wykazania braku dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego              i art. 103 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych  w sprawach cywilnych (D. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 ze zm.) w zakresie, w jakim nakłada na osoby prawne ciężar prawny wykazania braku dostatecznych środków na poniesienie kosztów sądowych oraz czy obie te regulacje, w zakresie, w jakim nie przewidują procedury wezwania do uzupełnienia wniosku, gdy podane dane są niewystarczające dla oceny braku dostatecznych środków na poniesienie tych kosztów są zgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji i art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?”  

 

       – na podstawie art. 56 pkt 5 w zw. z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia                          25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064 ze zm.) –

 

                    przedstawiam następujące stanowisko:

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-01-28
Data udostępnienia informacji: 2016-01-28
Liczba odsłon: 6 507