add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); 10. Konferencja prokuratorów zwalczających przestępczość na szkodę finansową Unii Europejskiej w Berlinie – Prokuratura Krajowa
wtorek, 13 listopada 2012

10. Konferencja prokuratorów zwalczających przestępczość na szkodę finansową Unii Europejskiej w Berlinie

10. Konferencja prokuratorów zwalczających przestępczość na szkodę finansową Unii Europejskiej w Berlinie

W dniach 7 - 9 listopada 2012 roku w Berlinie odbyła się 10. Konferencja prokuratorów zwalczających przestępczość na szkodę finansową Unii Europejskiej, zorganizowana przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) we współpracy z Prokuraturą Generalną w Berlinie. Tematem wiodącym tegorocznej konferencji było omówienie kwestii współpracy przyszłej Prokuratury Europejskiej z prokuraturami krajowymi państw członkowskich Unii Europejskiej.

Spotkanie to byłą okazją do wymiany poglądów na temat doświadczeń w zwalczaniu przestępczości na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej oraz potrzeby tworzenia i wizji funkcjonowania urzędu Prokuratora Europejskiego z punktu widzenia przedstawicieli Komisji Europejskiej, instytucji ponadnarodowych, takich jak OLAF i Eurojust, reprezentantów świata nauki oraz przedstawicieli prokuratur krajowych państw biorących udział w spotkaniu.

Polską Prokuraturę Generalną, pod przewodnictwem prokuratora Zbigniew Górszczyka, Dyrektora Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, reprezentowali: prokurator Beata Hlawacz, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej, prokurator Grażyna Stronikowska z Departamentu Współpracy Międzynarodowej oraz prokurator Sławomir Piwowarczyk z Departamentu Postępowania Przygotowawczego.

W trakcie dyskusji plenarnej dyrektor Zbigniew Górszczyk wskazał na potrzebę kontynuowania wymiany poglądów na temat ewentualnych korzyści i spodziewanych problemów, wynikających z utworzenia Prokuratury Europejskiej, zwracając uwagę na potrzebę precyzyjnego określenia jej kompetencji i zasad relacji z organami krajowymi.

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami
Prokuratury Generalnej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-10-10
Data udostępnienia informacji: 2012-11-13
Liczba odsłon: 2 801

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj