wtorek, 06 marca 2012

33. spotkanie punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej (EJN)

33. spotkanie punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej (EJN)

W dniu 23 lutego 2012 roku w Hadze, w siedzibie Eurojust, odbyło się - zorganizowane pod przewodnictwem Prezydencji duńskiej - 33. spotkanie punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej (EJN).

W toku spotkania przedstawiono priorytety duńskiej Prezydencji i aktualne zaawansowanie prac w sprawie przyjęcia dyrektyw dotyczących europejskiego nakazu dochodzeniowego, dostępu do adwokata w postępowaniu karnym oraz wzmocnienia praw ofiar przestępstw.

Sekretariat EJN przedstawił informacje na temat budżetu EJN, planowanego kursu językowego dla punktów kontaktowych i prac związanych z rozbudową strony internetowej EJN. Poruszona została także kwestia pogarszającej się sytuacji kadrowej Sekretariatu.

Wystąpienie Szefa Wydziału ds. Współpracy Sądowej w Sprawach Karnych z Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej dotyczyło przedstawienia koncepcji zbliżającej się szóstej rundy wzajemnej oceny na temat implementacji i funkcjonowania w praktyce nowych decyzji dotyczących Eurojust i EJN.

Z kolei Koordynator sekretariatu do spraw wspólnych zespołów śledczych w Eurojust skoncentrował się na omówieniu działania sieci ekspertów – krajowych punktów kontaktowych do spraw wspólnych zespołów śledczych. Uczestnicy spotkania przedstawili zgłoszenia o dofinansowanie spotkań regionalnych i krajowych punktów kontaktowych sieci, przewidzianych na rok 2012.

Omówiona została też propozycja dotycząca zmiany zakresu tematycznego modelowego formularza statystycznego dotyczącego aktywności krajowych komponentów EJN, a przedstawiciel grupy zadaniowej EJN omówił rezultaty pracy zespołu w zakresie oceny stopnia implementacji przez państwa członkowskie UE decyzji Rady Unii Europejskiej z 2008 roku w sprawie wzmocnienia Eurojust oraz EJN.

Ponadto punkt kontaktowy EJN z Turcji zaprezentował organizacyjne i praktyczne aspekty funkcjonowania EJN w tym kraju.

W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyły: prokurator Grażyna Stronikowska – punkt kontaktowy i Krajowy Korespondent EJN z Departamentu Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej oraz prokurator Agnieszka Kępka – punkt kontaktowy EJN z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami
Prokuratury Generalnej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-01-28
Data udostępnienia informacji: 2012-03-06
Liczba odsłon: 2 579

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj