add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); 34. Spotkanie punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej (EJN) – Prokuratura Krajowa
czwartek, 28 lutego 2013

34. Spotkanie punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej (EJN)

34. Spotkanie punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej (EJN)

W dniu 26 lutego 2012 roku w siedzibie EUROJUSTu w Hadze (Holandia), odbyło się - zorganizowane pod przewodnictwem Prezydencji irlandzkiej - 34. Spotkanie Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Głównym tematem spotkania była przyszła współpraca pomiędzy EJN a e-Justice - europejskim portalem internetowym umożliwiającym dostęp do szeregu informacji związanych z obszarem wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich Unii Europejskiej.

Efektywne współdziałanie we wskazanym zakresie miałoby zmierzać do :

  • dostępności strony EJN dla większej liczby praktyków i tym samym rozszerzenia współpracy krajowej oraz międzynarodowej,
  • wspierania praktycznej implementacji instrumentów prawnych UE w krajach członkowskich,
  • szkolenia w korzystaniu z dostępnych narzędzi dla usprawnienia międzynarodowej współpracy sądowej,
  • stworzenia strony internetowej dostępnej dla wszystkich praktyków, we wszystkich językach Unii Europejskiej,
  • zbudowania przyjaznego portalu z którego prawnicy mogliby korzystać w swej codziennej pracy.

Europejska Sieć Sądowa (EJN) mogłaby z tego tytułu odnieść szereg korzyści, takich jak:

  • dostęp do strony internetowej EJN (zarządzanej przez Sekretariat oraz punkty kontaktowe) byłby także za pośrednictwem portalu e-Justice,
  • uzyskania zharmonizowanej informacji o sądach, szkoleniach, jak również dostępu do treści orzeczeń czy komentarzy,
  • Komisja zapewniałaby pełne i aktualne tłumaczenie treści na wszystkie języki europejskie,
  • strona EJN byłaby dostępna dla większej ilości osób zajmujących się stosowaniem prawa,
  • możliwość korzystania z zasobów Komisji czy też uzyskania większych środków finansowych na udoskonalenie istniejących bądź stworzenie nowych narzędzi (np. umożliwiających prowadzenie wideokonferencji).

Przedstawione zagadnienia zostały poddane dyskusji. Uczestnicy spotkania, dostrzegając zalety współpracy EJN i e-Justice, zgodnie podkreślali konieczność zachowania przez EJN odrębności strony internetowej.

W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli: przedstawiciel Prokuratury Generalnej: prokurator Jacek Bilewicz – punkt kontaktowy i krajowy korespondent EJN z Departamentu Współpracy Międzynarodowej oraz prokurator Agnieszka Kępka z Prokuratury Okręgowej w Lublinie, wykonująca zadania punktu kontaktowego w okręgu apelacji lubelskiej.

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami
Prokuratury Generalnej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-10-10
Data udostępnienia informacji: 2013-02-28
Liczba odsłon: 2 866

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj