wtorek, 26 czerwca 2012

38. Plenarne Posiedzenie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej

38. Plenarne Posiedzenie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej

W dniach 19-21 czerwca 2012 roku w Kopenhadze odbyło się 38. plenarne zebranie punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej ( EJN ).W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele instytucji europejskich – Eurojustu, Sekretariatu Generalnego Rady UE i Komisji Europejskiej. Stronę polską reprezentowali: Pani prokurator Monika Kołodziej z Departamentu Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej, Pani prokurator Grażyna Mirek z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu i Pan prokurator Tomasz Chałański z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości.

W dniach 19-21 czerwca 2012 roku w Kopenhadze odbyło się 38. plenarne zebranie punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej ( EJN ).W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele instytucji europejskich – Eurojustu, Sekretariatu Generalnego Rady UE i Komisji Europejskiej. Stronę polską reprezentowali: Pani prokurator Monika Kołodziej z Departamentu Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej, Pani prokurator Grażyna Mirek z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu i Pan prokurator Tomasz Chałański z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości.

W trakcie 2-dniowych obrad omówiono sprawy organizacyjne sieci, a w szczególności nową organizację strony internetowej, raporty EJN za lata 2009-2010, planowane szkolenia językowe, przygotowania do spotkań regionalnych dotyczących konkretnych postępowań.

Przedmiotem obrad był również dotychczasowy przebieg szóstej rundy ewaluacji dotyczącej praktycznego wykonywania i funkcjonowania decyzji Rady 2009/426/WSiSW z dnia 16.12.2008 roku w sprawie wzmocnienia Eurojustu i w sprawie zmiany decyzji 2002/187/WSiSW ustanawiającej Eurojust w celi zintensyfikowania walki z poważną przestępczością ( Dz.U. L 138 z 4.6.2009 ) oraz decyzji Rady 2008/976/WSISW z dnia 16.12.2008 roku w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej ( Dz.U. L 348 z 24.12.2008 ).

W ramach grup roboczych, wymieniono doświadczenia w zakresie dotyczącym wspólnych zespołów śledczych, w tym dopuszczalności w postępowaniu krajowym dowodów zgromadzonych za granicą.

Uczestnicy zebrania zostali także zapoznani z aktualnym stanem prac nad ewentualnym powołaniem urzędu Prokuratury Europejskiej.

Kolejne 39 plenarne zebranie punktów kontaktowych EJN odbędzie się w Nikozji w dniach 28-30.11.2012 roku. Zaplanowana agenda spotkania dotyczy m.in. zagadnień związanych z funkcjonowaniem ENA oraz problematyki związanej z prawami pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

Departament Wspólpracy Międzynarodowej

Prokuratura Generalna

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-06-26
Data udostępnienia informacji: 2012-06-26
Liczba odsłon: 2 747

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj