add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); 39. Spotkanie Plenarne Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej (EJN) – Prokuratura Krajowa
środa, 05 grudnia 2012

39. Spotkanie Plenarne Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej (EJN)

39. Spotkanie Plenarne Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej (EJN)

W dniach 29 - 30 listopada 2012 roku w Nikozji (Cypr), odbyło się - zorganizowane pod przewodnictwem Prezydencji cypryjskiej - 39 Spotkanie Plenarne Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Wiodącym tematem spotkania była kwestia stosowania zasady proporcjonalności przy wydawaniu europejskich nakazów aresztowania (ENA).

Debatę we wspomnianym zakresie poprzedziła prezentacja wyników ankiet, przekazanych przez punkty kontaktowe Europejskiej Sieci Sądowej (EJN), które opracowane zostały w ramach wspólnego projektu ministrów sprawiedliwości Holandii, Niemiec i Francji.

Podczas prowadzonych warsztatów poruszono m.in. kwestie dotyczące:

  • stosowania ENA jedynie wobec sprawców przestępstw „poważnych”, czy również tych, które są oceniane jako „drobne”),
  • roli EJN i punktów kontaktowych w zakresie upowszechniania wskazówek dotyczących zasady proporcjonalności, wynikających m.in. z europejskiego podręcznika „Jak wystawiać europejski nakaz aresztowania?”,
  • wydawania krajowych wytycznych wyjaśniających znaczenie zasady proporcjonalności przy ENA,
  • zapraszania sędziów na krajowe i regionalne spotkania punktów kontaktowych EJN poświęcone problematyce ENA,
  • propagowania wiedzy o bibliotece na stronie internetowej EJN, gdzie znajdują się informacje na temat uregulowań dotyczących procedury ENA w poszczególnych państwach członkowskich.

W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli przedstawiciele Prokuratury Generalnej: prokurator Grażyna Stronikowska – punkt kontaktowy i krajowy korespondent EJN z Departamentu Współpracy Międzynarodowej oraz Jacek Bilewicz – prokurator w Departamencie Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, prokurator Jolanta Piecha – Cimalla z Prokuratury Okręgowej w Katowicach, wykonująca zadania punktu kontaktowego w okręgu apelacji katowickiej oraz przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości: prokurator Tomasz Chałański i główny specjalista Miłosz Augustyniak, obaj wykonujący zadania punktów kontaktowych EJN.

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami
Prokuratury Generalnej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-10-10
Data udostępnienia informacji: 2012-12-05
Liczba odsłon: 2 952

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj