add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); 53. Plenarne Spotkanie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w Helsinkach – Prokuratura Krajowa
środa, 27 listopada 2019

53. Plenarne Spotkanie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w Helsinkach

53. Plenarne Spotkanie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w Helsinkach

W dniach 20-22 listopada 2019 r. w Finlandii odbyło się 53. Plenarne Spotkanie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej, zorganizowane przez Prezydencję fińską w Radzie UE i Sekretariat Europejskiej Sieci Sądowej. W spotkaniu uczestniczyli ponadto przedstawiciele instytucji unijnych (Rada UE, Komisja, OLAF), państw kandydujących i państw stowarzyszonych (Albania, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) oraz obserwatorzy (Rada Europy, Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), Eurojust, Kosowo, Ukraina, Federacja Rosyjska, Tajwan, Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Chile, Japonia).

Tematy poruszane na spotkaniu

Główne tematy plenarnego spotkania sieci dotyczyły pozyskiwania na potrzeby prowadzonych postępowań karnych dowodów elektronicznych od dostawców usług internetowych zlokalizowanych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki i Unii Europejskiej, jak również elektronicznego przekazywania dowodów zebranych w innej jurysdykcji do państwa, które o te dowody wystąpiło. Agenda spotkania obejmowała ponadto problematykę praktycznego stosowania europejskiego nakazu aresztowania, omawianą w kontekście ostatnich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE, dotyczących m.in. definicji organu sądowego uprawnionego do wydania nakazu, przekazywania własnych obywateli i rezydentów w wykonaniu europejskich nakazów aresztowania dotyczących wyroków in absentia, czy przekazywania osób na podstawie ENA do państw, w których – z uwagi na warunki odbywania kary – istnieje ryzyko naruszenia prawa do godnego traktowania.

Reprezentowali stronę polską

Podczas spotkania Polska była reprezentowana przez prokuratorów pełniących funkcje punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w Biurze Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej oraz przedstawiciela Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Kolejne spotkanie plenarne sieci odbędzie się w czerwcu 2020 r. w Chorwacji, która
od 1 stycznia 2020 r. obejmuje prezydencję w Radzie UE.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2019-11-27
Data udostępnienia informacji: 2019-11-27
Liczba odsłon: 1 059

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj