add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); 56. Plenarne Spotkanie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej – Prokuratura Krajowa
środa, 21 lipca 2021

56. Plenarne Spotkanie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej

56. Plenarne Spotkanie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej

29 czerwca 2021 r. w formule on-line odbyło się 56. Plenarne Spotkanie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej, zorganizowane przez prezydencję portugalską w Radzie UE i Sekretariat Europejskiej Sieci Sądowej (EJN).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele państw kandydujących i państw stowarzyszonych, Komisji Europejskiej, Rady UE, Eurojustu, Sieci ds. zbrodni ludobójstwa i Europejskiej Sieci Sądowej ds. Cyberprzestępczości. Polskę reprezentował prokurator pełniący funkcję punktu kontaktowego Sieci EJN w Biurze Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej

W trakcie pierwszej części spotkania omówiono sprawy bieżące Sieci EJN oraz przedstawiono działania i plany Rady UE w obszarze prawa karnego i stan prac nad legislacją unijną w obszarze dowodów elektronicznych (e-evidence).

Druga część spotkania poświęcona została na wymianę doświadczeń i opinii w trzech grupach roboczych na temat: wpływu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na wykonywanie europejskich nakazów aresztowania, bezpośredniego dostępu do dowodów elektronicznych za granicą oraz pierwszych doświadczeń w stosowaniu rozporządzenia (UE) 2018/1805 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 listopada 2018 r. w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-07-21
Data udostępnienia informacji: 2021-07-21
Liczba odsłon: 595

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj