add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); 7. Plenarne Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich (CCPE) – Prokuratura Krajowa
piątek, 07 grudnia 2012

7. Plenarne Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich (CCPE)

7. Plenarne Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich (CCPE)

W dniach 26-27 listopada 2012r. w Strasburgu odbyło się 7. Plenarne Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich (CCPE). Tematem ostatniego spotkania było „Zarządzanie środkami finansowymi prokuratury”.

W oparciu o kwestionariusze przygotowane przez 30 państw członkowskich (w tym Polskę) opracowany został projekt opinii CCPE. W toku posiedzenia plenarnego – po dyskusji – i wprowadzeniu szeregu zmian merytorycznych i redakcyjnych, projekt opinii został przyjęty.

W konkluzjach opinii podkreślono, nawiązując do stanowiska V Plenarnego Posiedzenia Sieci Prokuratorów Generalnych w Budapeszcie w dniach 25-26 maja 2012 r., że „niezależność, bezstronność, autonomia finansowa i skuteczność działania prokuratury są tymi wartościami, które powinny być zagwarantowane bez względu na uwarunkowania ekonomiczne”.

Jednocześnie zaakcentowano, iż ze względu na trudną sytuację ekonomiczną konieczne jest wdrożenie efektywnych metod zarządzania środkami finansowymi prokuratury.

Rada Konsultacyjna Prokuratorów Europejskich, będąca organem doradczym Komitetu Ministrów Rady Europy, przygotowuje – na potrzeby tego forum – opinie związane z funkcjonowaniem prokuratury w państwach członkowskich Rady Europy. Komitet Ministrów wykorzystuje przedstawiane opinie CCPE w opracowywanych rekomendacjach dla rządów państw członkowskich Rady Europy.

Ze strony polskiej w spotkaniu udział wzięła prokurator Elżbieta Sidwa z Departamentu Współpracy Międzynarodowej.

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami
Prokuratury Generalnej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-10-10
Data udostępnienia informacji: 2012-12-07
Liczba odsłon: 2 646

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj