add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Forum Konsultacyjne Prokuratorów Generalnych – Prokuratura Krajowa
poniedziałek, 06 maja 2013

Forum Konsultacyjne Prokuratorów Generalnych

Forum Konsultacyjne Prokuratorów Generalnych

W dniu 26 kwietnia 2013 r., w Hadze, Zastępca Prokuratora Generalnego Marzena Kowalska wzięła udział w kolejnym spotkaniu Forum Konsultacyjnego Prokuratorów Generalnych i Dyrektorów Prokuratur Państw Członkowskich Unii Europejskiej, zorganizowanym w ramach Prezydencji Irlandzkiej w Radzie Unii Europejskiej.

Posiedzenie plenarne Forum zostało poprzedzone roboczą dyskusją na temat funkcjonowania w praktyce przyszłej Prokuratury Europejskiej (ang. European Public Prosecutor’s Office – EPPO). Tematyce tej poświęcono cztery warsztaty w dniu 25 kwietnia 2013 r. W ich ramach uczestnicy Forum analizowali poszczególne aspekty działania przyszłej instytucji europejskiej, która ma być powołana do prowadzenia postępowań przygotowawczych i oskarżania przed sądami krajowymi sprawców przestępstw na szkodę interesów finansowych UE.

Uczestnicy Forum byli zgodni, że ramy prawne funkcjonowania i wybór modelu przyszłej Prokuratury Europejskiej muszą zapewnić efektywność, elastyczność i niezależność jej działania oraz jasny podział kompetencji pomiędzy tą instytucją a organami krajowymi, przy jednoczesnym stworzeniu warunków zapewnianiających ich współpracę. Niezbędnym jest również stworzenie mechanizmów gwarantujących ochronę praw uczestników postępowania oraz zapewnienie ścisłej współpracy z Eurojustem, określenie zasad takiej współpracy z państwami członkowskimi UE, które nie zdecydują się działać w ramach Prokuratury Europejskiej, oraz z państwami trzecimi.

W trakcie spotkania podjęto także dyskusję na temat niektórych aspektów wdrożenia do porządków krajowych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW oraz praktycznych doświadczeń w tym zakresie.

W skład polskiej delegacji na Forum weszli ponadto prokurator Mariusz Skowroński – Przedstawiciel Krajowy Polski w Eurojuście i prokurator Grażyna Stronikowska z Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej.

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami

Prokuratury Generalnej

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-07-25
Data udostępnienia informacji: 2013-05-06
Liczba odsłon: 2 620

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj