poniedziałek, 23 listopada 2009

IV Spotkanie Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich (CCPE)

IV Spotkanie Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich (CCPE)

W dniach od 17 do 20 listopada 2009 r. w Lublianie - Brdo (Słowenia) miało miejsce IV spotkanie Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich (CCPE) oraz X Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) jak również wspólna sesja tych gremiów.

Obrady dotyczyły przede wszystkim określenia wzajemnych relacji sędziów i prokuratorów w państwach skupionych w Radzie Europy (47 państw).

W toku konferencji wspólnie przyjęto tzw. „Deklarację z Bordeaux”, której założenia opracowano w trakcie poprzedniego spotkania CCPE i CCJE w Bordeaux (Francja) w dniach 29 czerwca – 1 lipca 2009 r.

Za myśl przewodnią tej Deklaracji  uznać można stwierdzenie iż, „gwarancją niezawisłego, sprawiedliwego i efektywnego systemu sądowego jest niezależność prokuratora”.

Z najważniejszych wskazań Deklaracji przytoczyć należy:

pkt. 3 „Odpowiednie wykonywanie różniących się ale uzupełniających wzajemnie ról sędziów i prokuratorów stanowią  gwarancje uczciwego, bezstronnego i efektywnego wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie i prokuratorzy muszą być niezależni w wykonywaniu swoich funkcji jak również niezależni od siebie wzajemnie.

pkt. 4 „Państwa winny podejmować działania zmierzające do zapewnienia odpowiednich środków finansowych, organizacyjnych i w zakresie zasobów ludzkich dla prawidłowego funkcjonowania narodowych systemów sprawiedliwości z uwzględnieniem prokuratury.”

pkt. 6 „Status prokuratorów powinien być określony w ustawach na najwyższym możliwym poziomie w sposób podobny jak w odniesieniu do sędziów. Prokuratorzy winni być autonomiczni i niezależni w wykonywaniu swoich funkcji”.

Przyjęta Deklaracja ma charakter zaleceń, które powinny być uwzględnione przez kraje członkowskie Rady Europy. Tekst Deklaracji w języku angielskim i francuskim jest do wglądu na stronie internetowej CCPE /www.coe.int/ccpe/. W najbliższym czasie udostępnione zostanie jej tłumaczenie na język polski.

Na konferencji polska prokuratura reprezentowana była przez Zastępcę Prokuratora Generalnego Jerzego Szymańskiego i Dyrektora Biura Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej  Mieczysława Tabora.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-01-28
Data udostępnienia informacji: 2009-11-23
Liczba odsłon: 2 370