czwartek, 18 października 2012

IV spotkanie Sieci Prokuratorów do Spraw Przestępczości Przeciwko Środowisku Naturalnemu Regionu Morza Bałtyckiego

IV spotkanie Sieci Prokuratorów do Spraw Przestępczości Przeciwko Środowisku Naturalnemu Regionu Morza Bałtyckiego

W dniach 26-27 września 2012 roku w Hamburgu odbyło się IV spotkanie Sieci Prokuratorów do Spraw Przestępczości Przeciwko Środowisku Naturalnemu Regionu Morza Bałtyckiego (ENPRO). Gospodarzem spotkania był Prokurator Okręgowy w Hamburgu. Stronę polską reprezentowała prokurator Małgorzata Mokrecka-Podsiadło z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Podczas 2-dniowych obrad dyskutowano między innymi na temat wykorzystywania instytucji wspólnych zespołów śledczych jako formy współpracy w sprawach o przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu. Omówiono też możliwości współpracy z Eurojust, szczególnie w kontekście rozwiązywania konfliktów jurysdykcji w sprawach o poważne przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu o charakterze transgranicznym.

Rozważano także propozycję złożoną przez Radę Państw Morza Bałtyckiego (CBSS) opublikowania „Podręcznika dotyczącego ścigania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu w krajach Regionu Morza Bałtyckiego” (Manual ENPRO) – obecnie informacje na temat ENPRO zamieszczane są na stronie internetowej CBSS www.cbss.org.

Jednym z głównych tematów spotkania była współpraca z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) – European Maritime Safety Agency, której przedstawiciel zaprezentował priorytetowe zadania Agencji – jednym z nich są obecnie prace grupy roboczej nad wytycznymi w zakresie zwalczania zanieczyszczeń środowiska morskiego, w tym nad stworzeniem sieci kontaktów pomiędzy organami prowadzącymi postępowania w sprawach zanieczyszczania wód morskich przez statki.

W ramach spotkania członkowie Sieci ENPRO uczestniczyli w przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji Wodnej w Hamburgu inspekcjach statków cumujących przy nabrzeżach Portu w Hamburgu, podczas których mieli możliwość zapoznania się ze sposobem realizowania przez niemieckich funkcjonariuszy bieżących zadań w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód morskich.

Następne spotkanie Sieci ENPRO odbędzie się jesienią 2013 roku w Rydze – przez kolejne 2 lata spotkaniom ENPRO przewodniczyć będzie Łotwa.

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami
Prokuratury Generalnej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-10-10
Data udostępnienia informacji: 2012-10-18
Liczba odsłon: 2 639

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj