wtorek, 13 października 2009

Konferencja Rocznicowa GRECO oraz 44 Plenarne Posiedzenie GRECO

Konferencja Rocznicowa GRECO oraz 44 Plenarne Posiedzenie GRECO

W dniu 05 października 2009 roku w Strasburgu odbyła się uroczysta Konferencja z okazji 10 rocznicy powstania Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) Rady Europy. W Konferencji wzięły udział delegacje 46 państw - członków GRECO, jak również przedstawiciele państw, które posiadają status obserwatora w Radzie Europy, a także przedstawiciele organizacji międzynarodowych i pozarządowych.

W trakcie Konferencji, w imieniu każdego z państw członkowskich głos zabrali reprezentujący te państwa właściwi ministrowie sprawiedliwości lub sekretarze stanu zajmujący się korupcją w tych państwach. Wygłaszane referaty stanowiły podsumowanie 10 letnich doświadczeń państw członkowskich działających w ramach GRECO w walce z korupcją w administracji publicznej oraz przejrzystości finansowania partii politycznych.

Na czele polskiej delegacji stanęła Julia Pitera – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Opracowywania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych, która wygłosiła referat na temat polskich doświadczeń ostatnich dziesięciu lat dotyczących finansowania partii politycznych. W przedmiotowej Konferencji wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości – Prokuratury Krajowej, jako resortu odpowiedzialnego za współpracę z Grupą Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) – prokuratorzy Anna Wdowiarz-Pelc i Cezary Michalczuk z Biura Obrotu Prawnego z Zagranicą.

Następnie, w dniach 06-08 października 2009 roku, po zakończeniu uroczystej Konferencji, odbyło się 44 Plenarne Posiedzenie GRECO z udziałem przedstawicieli państw członkowskich. Przedmiotem posiedzenia GRECO była Trzecia Runda Oceny Malty w zakresie przejrzystości finansowania partii politycznych w tym państwie oraz penalizacji w maltańskim prawie karnym czynów o charakterze korupcyjnym. Poza przyjęciem Raportu z Trzeciej Rundy Oceny Malty, GRECO zajęło się także oceną wykonania zaleceń raportów ewaluacyjnych z II Rundy Oceny dotyczących: Albanii, Chorwacji, Holandii, Hiszpanii i Macedonii.

W dniu 07 października 2009 roku podczas posiedzenia GRECO odbyła się także dyskusja na temat korupcji w sporcie. Przedstawiciele państw członkowskich GRECO przedstawili przyjęte u nich rozwiązania prawno-karne dotyczące walki z korupcją w sporcie, dyskutowano również na temat przeszkód w efektywnym zwalczaniu korupcji w sporcie oraz podkreślono rolę organizacji sportowych, zaangażowanych w walkę z korupcją. Pozytywnie oceniono również ogólnoeuropejskie zaangażowanie Rady Europy w walkę z korupcją w tym zakresie.

Sporządziła:
Anna Wdowiarz-Pelc – prokurator w BOPZ PK

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-01-28
Data udostępnienia informacji: 2009-10-13
Liczba odsłon: 2 834

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj