środa, 14 października 2020

Konsultacje polsko – szwajcarskie

8 października 2020 r., w siedzibie Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Policji w Bernie odbyły się dwustronne konsultacje polsko – szwajcarskie, poświęcone współpracy w sprawach karnych. W szczególności przedmiotem rozmów była ocena stanu i perspektyw wzajemnej współpracy w obszarze ekstradycji w oparciu o obowiązującą od 5 listopada 2019 r. nową podstawę prawną ekstradycji w relacjach między Polską a Szwajcarią, tj. Konwencję sporządzoną na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczącą ekstradycji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej z 1996 r., która uzupełniła postanowienia dotychczas stosowanej w tym zakresie Europejskiej konwencji o ekstradycji z 1957 r. Ponadto, w czasie spotkania omówiono kwestie przekazywania ścigania karnego oraz przekazywania osób skazanych.

Strona polska była reprezentowana przez prokuratorów z Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej oraz Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości. Stronę szwajcarską reprezentowali przedstawiciele Wydziału ds. Ekstradycji Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Policji.

Dział Prasowy

Prokuratury Krajowej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-10-14
Data udostępnienia informacji: 2020-10-14
Liczba odsłon: 405