czwartek, 15 marca 2012

Multidyscyplinarne podejście do przestępczości zorganizowanej: środki administracyjne, następcze działania sądowe i rola Eurojust

Multidyscyplinarne podejście do przestępczości zorganizowanej: środki administracyjne, następcze działania sądowe i rola Eurojust

W dniach 11-13 marca 2012 roku w Kopenhadze odbyło się seminarium strategiczne zorganizowane wspólnie przez Eurojust i Prezydencję Danii w Radzie Unii Europejskiej, zatytułowane "Multidyscyplinarne podejście do przestępczości zorganizowanej: środki administracyjne, następcze działania sądowe i rola Eurojust".

Delegację polską reprezentował Zbigniew Górszczyk – p. o. Dyrektora Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji oraz Grażyna Stronikowska – prokurator Departamentu Współpracy Międzynarodowej. W spotkaniu brał również udział Przedstawiciel Polski w Eurojust – Mariusz Skowroński.

Celem seminarium było zaprezentowanie i przedyskutowanie alternatywnych metod skutecznego zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej w ramach Unii Europejskiej.

Multidyscyplinarne podejście do zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej oznacza wykorzystanie administracyjnych i sądowych instrumentów, w celu uniemożliwienia przestępczym grupom zorganizowanym przenikania do sektora publicznego i prywatnego gospodarki krajowej oraz administracji publicznej.

Takie podejście powinno zwłaszcza znaleźć zastosowanie w przypadkach, gdy skuteczne pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności karnej jest utrudnione z powodu szczególnych wymogów karno-prawnych, jak również, gdy zachodzi konieczność podjęcia działań następczych, gdy doszło już do skazania.

Multidyscyplinarne podejście wiąże się przede wszystkim z problematyką pozbawiania sprawców korzyści z przestępstwa, wymiany informacji pomiędzy organami ścigania i organami administracyjnymi oraz wykorzystywania roli podmiotów prywatnych i organizacji pozarządowych w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości.

Powyższej tematyce, poza wystąpieniami, poświęcono trzy warsztaty na temat: prania pieniędzy, pozbawiania sprawców dochodów z przestępstwa i współpracy z organami podatkowymi, współpracy z podmiotami prywatnymi i organami pozarządowymi oraz współpracy z instytucjami publicznymi przyznającymi zezwolenia i licencje.

Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili potrzebę poszukiwania i pogłębiania multidyscyplinarnego podejścia do walki z przestępczością zorganizowaną na poziomie krajowym oraz europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem koordynacyjnej roli Eurojust w tym zakresie.

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami
Prokuratury Generalnej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-01-28
Data udostępnienia informacji: 2012-03-15
Liczba odsłon: 2 901

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj