środa, 20 czerwca 2012

Program dla Prokuratury Europejskiej?

Program dla Prokuratury Europejskiej?

W dniach 13 – 15 czerwca 2012 roku w Luksemburgu odbyła się konferencja zatytułowana „Program dla Prokuratury Europejskiej?” („A Blueprint for the European Public Prosecutor’s Office?”), której głównym celem było zaprezentowanie i przedyskutowanie „Modelowych zasad procedury karnej”. „Modelowe zasady” zostały przygotowane przez zespół naukowców i praktyków, pracujących, w okresie od lutego 2010 roku do marca 2012 roku, pod kierownictwem prof. Katalin Ligeti, w toku projektu badawczego prowadzonego przez Uniwersytet w Luksemburgu, współfinansowanego przez Komisję Europejską.

W dniach 13 – 15 czerwca 2012 roku w Luksemburgu odbyła się konferencja zatytułowana „Program dla Prokuratury Europejskiej?” („A Blueprint for the European Public Prosecutor’s Office?”), której głównym celem było zaprezentowanie i przedyskutowanie „Modelowych zasad procedury karnej”. „Modelowe zasady” zostały przygotowane przez zespół naukowców i praktyków, pracujących, w okresie od lutego 2010 roku do marca 2012 roku, pod kierownictwem prof. Katalin Ligeti, w toku projektu badawczego prowadzonego przez Uniwersytet w Luksemburgu, współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Fot. Michel Brumat (University of Luxembourg)

W toku konferencji Prokurator Generalny RP Andrzej Seremet wygłosił wystąpienie na temat doświadczeń prokuratur krajowych w obszarze oszustw na szkodę Unii Europejskiej pt. „Experiences of national prosecution services in the area of EU fraud”, w którym zaprezentował doświadczenia polskiej prokuratury w prowadzeniu postępowań przygotowawczych o przestępstwa popełnione na szkodę wydatków z budżetu UE i na szkodę przychodów do budżetu UE.

W skład delegacji polskiej weszły także p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej Beata Hlawacz oraz prokurator w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Grażyna Stronikowska.

Fot. Michel Brumat (University of Luxembourg)

W toku konferencji reprezentanci Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości UE i Parlamentu Europejskiego przedstawili rolę tych instytucji w ochronie interesów finansowych UE i tworzenia prawa w tym zakresie. Przedstawiciele Eurojust i OLAF omówili reformy tych instytucji oraz możliwe przyszłe funkcje tych organów, po utworzeniu instytucji Prokuratora Europejskiego.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w trzech panelach dyskusyjnych na temat: funkcji prokuratora europejskiego i jego statusu w relacji do krajowego systemu sprawiedliwości, kompetencji Prokuratora Europejskiego do prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz gwarancji procesowych i kontroli sądowej w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuratora Europejskiego.

Fot. Michel Brumat (University of Luxembourg)

Konferencja stała się kolejnym forum wymiany poglądów na temat potrzeby i ew. ram prawnych funkcjonowania Prokuratury Europejskiej. Utworzenie tej instytucji, w oparciu
o Eurojust, w celu zwalczania przestępstw przeciwko interesom finansowym UE, przewiduje art. 86 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Traktat poza stwierdzeniem, że Prokuratura Europejska ma być właściwa do prowadzenia dochodzeń, ścigania i stawiania przed sądem, sprawców i współsprawców przestępstw przeciwko interesom finansowym UE i wnoszenia w tym zakresie oskarżenia przed właściwe sądy państw członkowskich UE, nie zawiera bliższych uregulowań co do statusu urzędu, oraz zasad procedowania, jak i dopuszczalności dowodów i sądowej kontroli nad postępowaniem przygotowawczym.

„Modelowe zasady procedury karnej” stanowią kolejną próbę określenia w formie kodeksowej przepisów w oparciu, o które Prokurator Europejski mógłby prowadzić postępowanie przygotowawcze i kierować do sądu oskarżenie przeciwko sprawcom przestępstw należących do jego kompetencji.

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami

Prokuratury Generalnej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-06-20
Data udostępnienia informacji: 2012-06-20
Liczba odsłon: 3 273

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj