poniedziałek, 04 czerwca 2012

Prokurator Generalny Andrzej Seremet Prezydentem Sieci Prokuratorów Generalnych

Prokurator Generalny Andrzej Seremet Prezydentem Sieci Prokuratorów Generalnych

W dniach 25-26 maja 2012 r. w Budapeszcie (Węgry) odbyło się V Plenarne Posiedzenie Sieci Prokuratorów Generalnych lub ekwiwalentnych instytucji Unii Europejskiej, poświęcone funkcjonowaniu prokuratur w Krajach Członkowskich w dobie kryzysu ekonomicznego.   W trakcie konferencji, Prokuratorzy Generalni Unii Europejskiej wybrali Prezydenta Sieci, jednomyślnie został nim wybrany Andrzej Seremet – Prokurator Generalnego RP.   - Odbieram ten wybór jako dowód wzrastającej roli Polski wśród krajów Unii Europejskiej, a także efekt wysokiej oceny działań polskiej prokuratury w trakcie polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej - powiedział po wyborze Prokurator Generalny Andrzej Seremet.

W dniach 25-26 maja 2012 r. w Budapeszcie (Węgry) odbyło się V Plenarne Posiedzenie Sieci Prokuratorów Generalnych lub ekwiwalentnych instytucji Unii Europejskiej, poświęcone funkcjonowaniu prokuratur w Krajach Członkowskich w dobie kryzysu ekonomicznego.

W trakcie konferencji, Prokuratorzy Generalni Unii Europejskiej wybrali Prezydenta Sieci, jednomyślnie został nim wybrany Andrzej Seremet – Prokurator Generalnego RP.

Odbieram ten wybór jako dowód wzrastającej roli Polski wśród krajów Unii Europejskiej, a także efekt wysokiej oceny działań polskiej prokuratury w trakcie polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej – powiedział po wyborze Prokurator Generalny Andrzej Seremet.

W konferencji, której przewodniczył Peter Polt, Prokurator Generalny Węgier – wzięło udział 22 Prokuratorów Generalnych reprezentujących kraje Unii Europejskiej oraz kilkudziesięciu innych uczestników reprezentujących między innymi Komisję Europejską, EUROJUST i OLAF. Polską prokuraturę obok Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta reprezentował prokurator Piotr Radomski z Departamentu Współpracy Międzynarodowej.

Konferencję rozpoczęło wygłoszenie słowa wstępnego przez Janosa Adera, Prezydenta Węgier.

Przedstawiane w trakcie spotkania prezentacja, referaty i dyskusje skupiały się na trzech podstawowych tematach:

– wpływ kryzysu na funkcjonowanie prokuratury

– wpływ kryzysu ma strukturę prokuratury

– wpływ kryzysu na szkolenie prokuratorów.

W trakcie dyskusji Prokuratorzy Generalni podkreślali, że w związku z globalnym kryzysem finansowym prokuratury stoją wobec szeregu nowych wyzwań. W wielu krajach wzrosła przestępczość lub jej struktury w sposób istotny się zmieniły. „Aktualna trudna sytuacja ekonomiczna i finansowa stała się wyzwaniem dla wzmocnienia działań skierowanych
na lepsze zarządzanie. Niezależność, bezstronność, autonomia finansowa oraz skuteczność działania prokuratur powszechnych są tymi wartościami, nad którymi trzeba się
w szczególności skupić w chwili obecnej” –
podkreślono w deklaracji końcowej.

„Oszczędności mogą mieć jednak skutek odwrotny od zamierzonego, a więc w chwili obecnej sytuacja w Państwach Członkowskich powinna wymusić dalsze działania w celu zapewnienie dla prokuratury właściwego wyposażenia technicznego, lepszego dostępu prokuratorów
do szkoleń oraz zapewnienia lepszego dostępu do opinii biegłych które są wymagane
do wsparcia dowodów przedstawionych w sądzie”
– zgodnie stwierdzili w deklaracji końcowej Prokuratorzy Generalni .

Jednocześnie Sieć Prokuratorów Unii Europejskiej wezwała swoich członków do zwrócenia uwagi na zasady „dobrej praktyki”, które zostały zaprezentowane podczas spotkania plenarnego, a mianowicie: wykorzystanie funduszy unijnych celem poprawy efektywności organizacyjnej, zintegrowane zarządzanie zasobami ludzkimi, materiałowymi i finansowymi, wewnętrzną reorganizację, wprowadzenie nowych stanowisk administracyjnych
oraz wszechstronny monitoring wydatków.

Konferencja sprzyjała wzajemnej wymianie informacji, zacieśnianiu współpracy i nawiązaniu nowych kontaktów pomiędzy prokuraturami krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Przyszłoroczne posiedzenie Sieci Prokuratorów Generalnych lub ekwiwalentnych instytucji Unii Europejskiej odbędzie się w Krakowie.

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Generalnej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-06-04
Data udostępnienia informacji: 2012-06-04
Liczba odsłon: 2 862

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj