add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Prokurator Generalny rozmawia z przedstawicielami Komisji o planach powołania Prokuratury Europejskiej – Prokuratura Krajowa
wtorek, 05 marca 2013

Prokurator Generalny rozmawia z przedstawicielami Komisji o planach powołania Prokuratury Europejskiej

Prokurator Generalny rozmawia z przedstawicielami Komisji o planach powołania Prokuratury Europejskiej

W dniu 1 marca 2013 r. Prokurator Generalny spotkał się z Francoise Le Bail - Dyrektor Generalną ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej (DG JUST) oraz Giovannim Kesslerem - Dyrektorem Generalnym Europejskiego Urzędu ds. Nadużyć Finansowych (OLAF). Spotkanie poświęcone było planom Komisji utworzenia Prokuratury Europejskiej (ang. EPPO - European Public Prosecutor’s Office).

Gościom zagranicznym towarzyszyła Ewa Synowiec – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Współpracy Międzynarodowej: Józef Gemra – Dyrektor tego departamentu i prokurator Beata Ziorkiewicz oraz Grażyna Stronikowska, prokurator w Departamencie ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. 

Prokurator Generalny przedstawił stanowisko prokuratury odnośnie EPPO, zwracając uwagę, że ewentualne przystąpienie Polski do tego projektu będzie decyzją polityczną podjętą na szczeblu administracji rządowej. Konstruktywną dyskusję na temat EPPO utrudnia niewypracowanie do tej pory przez Komisję projektów rozporządzeń dotyczących EPPO oraz impact assesment – dokumentu pozwalającego ocenić potrzebę powołania na obecnym etapie rozwoju prawa europejskiego tej nowej instytucji.

W trakcie spotkania Prokurator Generalny omówił polskie doświadczenia w ściganiu przestępstw popełnionych na szkodę interesów finansowych UE podkreślając, że polskie prawo w sposób jednakowy chroni krajowe jak i unijne interesy finansowe.

Reprezentanci Komisji przedstawili aktualny stan prac nad rozporządzeniami dotyczącymi EPPO, zapowiadając ich opublikowanie jeszcze przed przerwą wakacyjną. Proponowany model EPPO zakłada istnienie niewielkiego centralnego Urzędu Prokuratury Europejskiej posiadającego swoich przedstawicieli usytuowanych w strukturach krajowych prokuratur państw członkowskich.

Państwa członkowskie wyznaczałyby prokuratorów krajowych wchodzących w skład EPPO, którzy posiadaliby tzw. double hat, tzn. działaliby zarówno jako prokuratorzy krajowi, jak i prokuratorzy europejscy, w obydwu przypadkach – zasadniczo – w oparciu o przepisy krajowe poszczególnych państw członkowskich. Rozporządzenia regulowałyby bowiem kwestie proceduralne jedynie w bardzo ograniczonym zakresie odsyłając do regulacji krajowych. Sprawy objęte właściwością EPPO sądzone byłyby przed sądami krajowymi.

Kolejną okazją do dyskusji nad kwestiami związanymi z ewentualnym utworzeniem Prokuratury Europejskiej i jej wpływu na instytucje krajowe będzie 6 plenarne spotkanie Sieci Prokuratorów Generalnych lub Ekwiwalentnych Instytucji przy Sądach Najwyższych Państw Członkowskich UE, w którym udział wezmą również przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami
Prokuratury Generalnej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-10-10
Data udostępnienia informacji: 2013-03-05
Liczba odsłon: 2 785

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj