środa, 06 czerwca 2012

Przedstawiciele Prokuratury Generalnej na sesji Grupy Roboczej Rady Praw Człowieka ONZ.

Przedstawiciele Prokuratury Generalnej na sesji Grupy Roboczej Rady Praw Człowieka ONZ.

30 maja 2012 r. w Genewie odbyła się sesja Grupy Roboczej Rady Praw Człowieka ONZ ds. Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka w Polsce. W skład delegacji polskiej, której przewodniczyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyna Bernatowicz, weszli również przedstawiciele Prokuratury Generalnej: prokurator Zbigniew Górszczyk, Dyrektor Departamentu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, oraz prokurator Piotr Turek z Departamentu Organizacji Pracy, Wizytacji i Systemów Informatycznych Prokuratury.   W czasie trzyipółgodzinnej sesji przedstawiciele 53 państw zadawali pytania delegacji polskiej oraz zwracali uwagę na problemy w zakresie przestrzegania praw człowieka w Polsce. W zakresie dotyczącym działalności prokuratury, podniesione zostały następujące kwestie:

30 maja 2012 r. w Genewie odbyła się sesja Grupy Roboczej Rady Praw Człowieka ONZ ds. Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka w Polsce. W skład delegacji polskiej, której przewodniczyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyna Bernatowicz, weszli również przedstawiciele Prokuratury Generalnej: prokurator Zbigniew Górszczyk, Dyrektor Departamentu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, oraz prokurator Piotr Turek z Departamentu Organizacji Pracy, Wizytacji i Systemów Informatycznych Prokuratury.

W czasie trzyipółgodzinnej sesji przedstawiciele 53 państw zadawali pytania delegacji polskiej oraz zwracali uwagę na problemy w zakresie przestrzegania praw człowieka w Polsce. W zakresie dotyczącym działalności prokuratury, podniesione zostały następujące kwestie:

– przeludnienie w zakładach karnych,

– przewlekłość postępowań i nadmierna długość tymczasowego aresztowania,

– zwalczanie przemocy domowej, handlu ludźmi i seksualnego wykorzystywania dzieci,

– ochrona ofiar przestępstw, sankcjonowanie zniesławienia karą pozbawienia wolności,

– ściganie przestępstw o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym oraz przestępstw motywowanych nienawiścią do osób LGBT,

– ściganie przypadków nadużywania siły przez funkcjonariuszy policji, śledztwo w przedmiocie domniemanych więzień CIA w Polsce,

– dostęp do adwokata osób tymczasowo aresztowanych.

Przedstawiciele Prokuratury Generalnej odpowiedzieli na najczęściej podnoszone przez znaczną część państw pytania odnoszące się do śledztwa w przedmiocie domniemanych więzień CIA w Polsce oraz w przedmiocie ścigania przestępstw o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym. Streszczenie wypowiedzi przedstawicieli Prokuratury Generalnej znalazło się w sprawozdaniu z Przeglądu sporządzonym przez sekretariat ONZ (§ 58-59, 83).

Uczestniczące w przeglądzie państwa udzieliły Polsce ogółem 124 rekomendacje (§ 90 sprawozdania), spośród których około jedna trzecia odnosi się, bezpośrednio lub pośrednio, do prokuratury.

Najczęściej powtarzane zalecenie dotyczy zapewnienia skutecznego ścigania przestępstw o charakterze rasistowskim.

Zalecane jest ponadto prowadzenie skutecznych śledztw w sprawach nadużywania siły przez funkcjonariuszy policji (w tym skutecznego śledztwa w przedmiocie zdarzeń z 11 listopada 2011 r.); przeprowadzenie dokładnego, szybkiego i skutecznego śledztwa w przedmiocie domniemanych więzień CIA, a także ujawnienie rezultatów śledztwa; przeciwdziałanie przewlekłości postępowań; przeciwdziałanie przeludnieniu w zakładach karnych i nadmiernej długości tymczasowego aresztowania poprzez stosowanie alternatywnych kar i środków zapobiegawczych; prowadzenie postępowań lustracyjnych w zgodzie ze standardami międzynarodowymi; ułatwienie dostępu do adwokata i dostępu do akt w postępowaniach karnych; zwalczanie przemocy wobec kobiet i dzieci oraz wykorzystywania seksualnego dzieci; udzielanie pomocy ofiarom przemocy domowej i handlu ludźmi; większa otwartość na osoby LGBT celem zapewnienia częstszego zgłaszania przestępstw na ich szkodę.

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami

Prokuratury Generalnej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-06-06
Data udostępnienia informacji: 2012-06-06
Liczba odsłon: 2 669

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj