add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Rada Konsultacyjna Prokuratorów Europejskich (CCPE) – Prokuratura Krajowa
czwartek, 28 stycznia 2016

Rada Konsultacyjna Prokuratorów Europejskich (CCPE)

Consultative Council of European Prosecutors

Le Conseil consultatif de procureurs européens

(CCPE)

 

Utworzona w 2005 r. Rada Konsultacyjna Prokuratorów Europejskich (CCPE), skupiająca przedstawicieli prokuratur 47 państw członkowskich, jest organem doradczym Komitetu Ministrów Rady Europy.

Wiodącą formą wypowiedzi CCPE są opinie przygotowywane dla Komitetu Ministrów Rady Europy, dotyczące funkcjonowania prokuratury i statusu prokuratorów w systemie wymiaru sprawiedliwości państwa prawa.

Opinie są dokumentami referencyjnymi, których celem jest przyczynianie się do efektywnego wdrażania w państwach członkowskich standardów Rekomendacji Rec (2000)19 Komitetu Ministrów w sprawie roli prokuratury w wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych, w perspektywie zmian w funkcjonowaniu prokuratury, konfrontowanej z ewolucją przestępczości. Opinie mają za zadanie wskazywać kierunki pożądanych rozwiązań legislacyjnych, służących  budowaniu bądź umacnianiu  systemów gwarancyjnych,  zarówno w odniesieniu do  samego  procesu karnego, jak też gwarancji instytucjonalnych i gwarancjidotyczących statusu prokuratorów – wypracowywanych w oparciu o zalecenia artykułowane w licznych dokumentach  znaczących  europejskich  gremiów, jak również w orzecznictwie  ETPC.

Najbardziej kompleksowym dokumentem z tego zakresu jest opinia nr 9 (2014) na temat europejskich standardów i zasad kształtujących status prokuratora, określana jako „Karta Rzymska”.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej  Rady Konsultacyjnej  Prokuratorów Europejskich pod adresem: www.coe.int/ccpe

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Prokuratury Krajowej

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-06-16
Data udostępnienia informacji: 2021-02-22
Liczba odsłon: 9 681

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj