środa, 18 listopada 2009

Spotkanie Krajowych Korespondentów Europejskiej Sieci Sądowej (EJN) w Hadze

Spotkanie Krajowych Korespondentów Europejskiej Sieci Sądowej (EJN) w Hadze

W dniu 16 października 2009 roku w Hadze odbyło się pierwsze spotkanie Krajowych Korespondentów Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Ze strony polskiej w spotkaniu wziął udział przedstawiciel Biura Obrotu Prawnego z Zagranicą Prokuratury Krajowej wyznaczony do pełnienia funkcji Krajowego Korespondenta sieci EJN w Polsce.

Instytucja Krajowego Korespondenta EJN wprowadzona została mocą postanowień nowej Decyzji Rady UE Nr 2008/976/JHA z 16 grudnia 2008 r. w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej. Wyznaczona osoba odpowiada za organizację sieci krajowej tzw. punktów kontaktowych, utrzymywanie relacji z Sekretariatem EJN w Hadze oraz sieciami krajowymi EJN z innych Państw Członkowskich.

W toku spotkania omówiono przede wszystkim tzw. Plan Działania na lata 2009-2011. Obejmie on w pierwszej kolejności dalszy rozwój niezwykle użytecznej w praktyce strony internetowej EJN (www.ejn-crimjust.europa.eu) poprzez usprawnienie dostępnych dotychczas narzędzi informatycznych (m.in. ułatwiających sporządzanie wniosków o pomoc prawną i ENA poprzez dodanie aplikacji umożliwiającej bezpośrednie wstawianie tłumaczeń do treści takich wniosków; zamieszczenie odrębnego modułu poświęconego przeprowadzaniu przesłuchań w trybie wideokonferencji) oraz przeprojektowanie strony pod kątem zwiększenia łatwości jej obsługi z punktu widzenia użytkownika.

Celem dotarcia do jak największej liczby sędziów i prokuratorów – a tym samym zwiększenia świadomości co do roli i zadań sieci EJN – zaproponowano druk i dystrybucję w Państwach Członkowskich (w roku 2010) biuletynów informacyjnych.

Dla potrzeb promowania wśród punktów kontaktowych EJN znajomości języków obcych, jako podstawowego narzędzia we wzajemnym obrocie prawnym, w roku 2010 i 2011 postanowiono o zorganizowaniu dla nich cyklu szkoleń językowych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański). Z propozycją wystąpiło hiszpańskie centrum szkolenia kadry sądowej w Murcji, które od wielu już lat prowadzi podobne szkolenia dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości z Państw Członkowskich. Szkolenie – poza warstwą językową – obejmie również komponent dotyczący systemów prawnych tych państw, których języki będą nauczane.  

Dyskutowano także postępy związane z uruchomieniem tzw. bezpiecznego łącza telekomunikacyjnego EJN, które umożliwiałoby komunikację pomiędzy punktami kontaktowymi z różnych Państw Członkowskich w trybie szyfrowanym oraz – w razie potrzeby – przekazywanie z jego wykorzystaniem wniosków o pomoc prawną, ENA oraz innych rodzajów dokumentów.

W toku spotkania omówiono wykonanie budżetu za rok bieżący oraz plany budżetowe na lata 2010 i 2011. Poza wydatkami ponoszonymi w związku z bieżącym funkcjonowaniem sekretariatu EJN, większość środków przeznaczanych jest (i będzie w latach następnych) na utrzymywanie i rozwój strony internetowej EJN (www.ejn-crimjust.europ.eu) oraz organizowanie dorocznych spotkań punktów kontaktowych ze wszystkich Państw Członkowskich (tzw. Spotkania Plenarne). W roku 2010 i 2011 część środków przeznaczonych zostanie również na zorganizowanie, wskazanych wyżej, szkoleń językowych dla punktów kontaktowych EJN oraz druk i dystrybucję biuletynów EJN.

Cezary Michalczuk – prokurator w BOPZ PK

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-01-28
Data udostępnienia informacji: 2009-11-18
Liczba odsłon: 2 525