poniedziałek, 02 lipca 2012

Spotkanie Prokuratorów Generalnych na forum Komisji Europejskiej

Spotkanie Prokuratorów Generalnych na forum Komisji Europejskiej

W dniu 26 czerwca 2012 roku w Brukseli, na zaproszenie Pani Viviane Reding Vice-Przewodniczącej Komisji Europejskiej, odbyło się spotkanie Prokuratorów Generalnych i Dyrektorów Prokuratur Państw Członkowskich Unii Europejskiej, poświęcone problematyce przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej.   Delegację polską reprezentowały Zastępca Prokuratora Generalnego RP Marzena Kowalska i prokurator w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Grażyna Stronikowska.

W dniu 26 czerwca 2012 roku w Brukseli, na zaproszenie Pani Viviane Reding Vice-Przewodniczącej Komisji Europejskiej, odbyło się spotkanie Prokuratorów Generalnych i Dyrektorów Prokuratur Państw Członkowskich Unii Europejskiej, poświęcone problematyce przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej.

Delegację polską reprezentowały Zastępca Prokuratora Generalnego RP Marzena Kowalska i prokurator w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Grażyna Stronikowska.

Celem spotkania była wymiana opinii na temat krajowych doświadczeń związanych z prowadzeniem przez prokuratury w państwach członkowskich postępowań w zakresie przestępstw na szkodę budżetu UE oraz przedstawienie stanowisk na temat przyszłych prawnych i instytucjonalnych ram rozwoju w zakresie ścigania tej przestępczości, w tym w szczególności możliwości powołania urzędu Prokuratora Europejskiego. W pierwszej części dyskusji, Zastępca Prokuratora Generalnego RP Marzena Kowalska zaprezentowała doświadczenia polskiej prokuratury na temat postępowań przygotowawczych o przestępstwa popełnione na szkodę wydatków z budżetu UE (w ramach programów operacyjnych realizowanych w Polsce) oraz na szkodę przychodów do budżetu UE (wynikających głównie z przestępstw celnych i w zakresie podatku VAT), a nadto współpracy z OLAF.

W kolejnej części spotkania Zastępca Prokuratora Generalnego RP Marzena Kowalska przedstawiła stanowisko Prokuratora Generalnego na temat celowości oraz konsekwencji prawnych i praktycznych ewentualnego powołania Prokuratora Europejskiego do ścigania przestępstw na szkodę interesów finansowych UE i innej poważnej przestępczości o charakterze transgranicznym.

W toku spotkania Pani Viviane Reding, odpowiedzialna za sprawy sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa, przedstawiła planowane inicjatywy Komisji w zakresie dyrektywy dotyczącej harmonizacji karnego prawa materialnego oraz rozporządzenia o powołaniu Prokuratora Europejskiego. O ochronie budżetu UE przed nieprawidłowościami mówili również reprezentanci Parlamentu Europejskiego – Pani Ingeborg Grässle i Pan Salvatore Iacolino, a Przewodnicząca Eurojust Pani Michèle Coninsx i Dyrektor Generalny OLAF Pan Giovanni Kessler zaprezentowali doświadczenia kierowanych przez siebie instytucji w zakresie oszustw na szkodę interesów finansowych UE.

Uczestnicy spotkania przedyskutowali również zagadnienia związane z organizacyjnymi aspektami i strukturą urzędu Prokuratora Europejskiego, gwarancji jego niezależności i relacji z Eurojust.

Spotkanie prokuratorów generalnych było pierwszym tego rodzaju wydarzeniem na forum Komisji Europejskiej, w toku którego praktycy mieli możliwość zaprezentowania swoich poglądów na temat dalszego rozwoju europejskiego obszaru sądowego.

Utworzenie Prokuratury Europejskiej w oparciu o Eurojust, w celu zwalczania przestępstw przeciwko interesom finansowym UE, przewiduje art. 86 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Nie zawiera on jednak bliższych uregulowań dotyczących organizacji i działania tego urzędu.

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami

Prokuratury Generalnej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-07-02
Data udostępnienia informacji: 2012-07-02
Liczba odsłon: 2 537

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj