wtorek, 15 września 2009

Sprawozdanie ze spotkania polsko-saksońskiej grupy roboczej w Dreźnie

Sprawozdanie ze spotkania polsko-saksońskiej grupy roboczej w Dreźnie

Sprawozdanie z posiedzenia polsko - saksońskiej grupy roboczej na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie pomocy prawnej w sprawach karnych w Dreźnie w dniach od 8 do 10 września 2009 roku.

W dniach 8-10 września 2009 roku w Dreźnie odbyło się kolejne posiedzenie polsko – saksońskiej  grupy roboczej na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie pomocy prawnej w sprawach karnych.

Spotkania tego rodzaju odbywają się systematycznie od 1996 roku na przemian w Polsce i w Saksonii. Strona polska była reprezentowana przez prokuratorów:

  • Krzysztofa Karsznickiego – Dyrektora Biura Obrotu Prawnego z Zagranicą
  • Zbigniewa Górszczyka – Zastępcę Dyrektora Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej,
  • Joachima Krulla – prokuratora Biura Obrotu Prawnego z Zagranicą,
  • Tomasza Chałańskiego – prokuratora z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Tym razem dyskusje koncentrowały się na wymianie informacji o regulacjach prawnych w obu państwach dotyczących:

  • zabezpieczenia mienia i jego przepadku,
  • przechwytywania przekazów telekomunikacyjnych,
  • tworzenia i funkcjonowania wspólnych zespołów śledczych,
  • realizacji europejskich nakazów aresztowania,
  • doręczeń za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Na prośbę strony niemieckiej strona polska zaprezentowała ponadto regulacje prawne i związane z nimi doświadczenia praktyczne, dotyczące wydania wyroku skazującego uzgodnionego z oskarżonym bez przeprowadzenia rozprawy (tzw. postępowania konsensualnego).

Zainteresowanie przedstawicieli saksońskich organów wymiaru sprawiedliwości akurat tym tematem wynikało z uchwalenia niedawno w Niemczech podobnych regulacji prawnych.Delegacja polska szeroko zaprezentowała przepisy prawa polskiego dotyczące przepadku korzyści pochodzących z przestępstwa.

Szczególne zainteresowanie gospodarzy wywołały funkcjonujące w polskim systemie domniemania prawne w tym zakresie, a także projekt zmian przepisów implementujących Decyzję ramową dotyczącą konfiskaty rozszerzonej.           

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-01-28
Data udostępnienia informacji: 2009-09-15
Liczba odsłon: 5 599