Współpraca międzynarodowa

poniedziałek, 04 lipca 2011

Szczyt Prokuratorów Generalnych (Seul, 29 czerwca – 2 lipca 2011)

W dniach 29 czerwca - 2 lipca 2011 roku w Seulu odbył się 4. Światowy Szczyt Prokuratorów Generalnyc...

wtorek, 28 czerwca 2011

Forum Konsultacyjnego Prokuratorów Generalnych

W daniach 22 i 23 czerwca 2011 roku w siedzibie Eurojustu w Hadze Pan Andrzej Seremet Prokurator Gen...

piątek, 07 maja 2010

Spotkanie punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej (EJN) w Hadze

W dniu 23 lutego 2010r. w Hadze w siedzibie Eurojust odbyło się kolejne spotkanie punktów kontaktowy...

piątek, 07 maja 2010

Konferencja poświęcona Inspekcji Generalnej Sędziów i Prokuratorów

W dniu 19 lutego 2010 r. odbyła się w Paryżu druga już Konferencja poświęcona Inspekcji Generalnej S...

środa, 16 grudnia 2009

Okrągły Stół nt. „Tymczasowe Aresztowanie – środki ogólne przyjmowan...

W dniach 9-10 grudnia br. w Warszawie odbyło się, zorganizowane pod egidą Departamentu Wykonania Orz...

środa, 02 grudnia 2009

Konferencja Prokuratorów Generalnych Krajów Związkowych RFN

Konferencja Prokuratorów Generalnych Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec w Berlinie w dn...

poniedziałek, 23 listopada 2009

IV Spotkanie Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich (CCPE)

W dniach od 17 do 20 listopada 2009 r. w Lublianie - Brdo (Słowenia) miało miejsce IV spotkanie Rady...

poniedziałek, 23 listopada 2009

Sprawozdanie z III spotkania IWG EUROJUST – październik 2009

W dniach 27-28 października br. w Hadze, odbyło się kolejne spotkanie Nieformalnej Grupy Roboczej ds...

środa, 18 listopada 2009

Spotkanie Krajowych Korespondentów Europejskiej Sieci Sądowej (EJN) w Hadze

W dniu 16 października 2009 roku w Hadze odbyło się pierwsze spotkanie Krajowych Korespondentów Euro...

wtorek, 13 października 2009

Konferencja Rocznicowa GRECO oraz 44 Plenarne Posiedzenie GRECO

W dniu 05 października 2009 roku w Strasburgu odbyła się uroczysta Konferencja z okazji 10 rocznicy ...