add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Szkolenie międzynarodowe pod patronatem Prokuratora Krajowego – Prokuratura Krajowa
wtorek, 05 listopada 2019

Szkolenie międzynarodowe pod patronatem Prokuratora Krajowego

Szkolenie międzynarodowe pod patronatem Prokuratora Krajowego

W dniach 21-23 października 2019 r. w Krakowie prokuratorzy z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym z inicjatywy i pod patronatem Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego.

Tematyka szkolenia obejmowała cyberprzestępczość, której zwalczanie jest obecnie wyzwaniem dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na całym świecie.  Ponadto koncentrowało się wokół problematyki handlu ludźmi i współpracy międzynarodowej w sprawach karnych.

Uczestnicy szkolenia wymienili się doświadczeniami w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i współpracy międzynarodowej w formie wspólnych zespołów śledczych.

Zagraniczni prokuratorzy zapoznali się z regulacjami dotyczącymi struktury i organizacji urzędu prokuratorskiego w Polsce oraz kluczowymi kwestiami  w zakresie jej funkcjonowania. Polscy prokuratorzy natomiast mieli okazję zaznajomienia się z regulacjami dotyczącymi funkcjonowania prokuratury obowiązującymi na terenie państw bałtyckich.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Biuro Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Nadrzędnym celem spotkania było wsparcie rozwoju współpracy prokuratur regionu Morza Bałtyckiego.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa  

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2019-11-05
Data udostępnienia informacji: 2019-11-05
Liczba odsłon: 1 534

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj