poniedziałek, 05 listopada 2012

Współpraca w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi UE i jej południowymi sąsiadami

Współpraca w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi UE i jej południowymi sąsiadami

W dniach 4-5 października 2012 r. odbyła się w Limassol (Cypr) konferencja poświęcona współpracy prawnej w sprawach karnych pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej, a jej południowymi sąsiadami: Algierią, Egiptem, Izraelem, Jordanią, Libią, Marokiem, Autonomią Palestyńską i Tunezją.

W trakcie konferencji dyskutowano na temat dotychczasowego stanu współpracy Unii Europejskiej z krajami Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, omawiając cztery obszary współpracy prawnej, tj. realizację wniosków o udzielenie pomocy prawnej, ekstradycję, przekazywanie ścigania karnego i przekazywanie osób skazanych.

Podkreślono, że ramy prawne tej współpracy nie są wystarczające by sprostać wyzwaniom, jakie niesie obecny rozmiar przestępczości międzynarodowej. Zaznaczono przy tym, iż tylko niektóre z krajów członkowskich UE, w tym Polska, podpisały dwustronne umowy o współpracy prawnej w sprawach karnych z większością „ południowych” sąsiadów Unii Europejskiej.

Konferencja stała się forum do zaprezentowania szeregu przykładów dobrej dwustronnej współpracy i wskazania, wynikających z różnic w systemach prawnych, przeszkód utrudniających współdziałanie w zwalczaniu przestępczości międzynarodowej.

W podsumowaniu konferencji podniesiono potrzebę zintensyfikowania współpracy pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej i jej południowymi sąsiadami, czemu służyć ma podjęcie rozmów dwu- i wielostronnych na temat ewentualnego przystąpienia krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu do Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych i Europejskiej konwencji o ekstradycji.

Rozważano także możliwość podpisania przez Unię Europejską z poszczególnymi krajami umów o współpracy w sprawach karnych, podobnych do umów już podpisanych z USA czy Japonią. Nadto wskazano na potrzebę rozwinięcia sieci oficerów łącznikowych, których zadaniem byłaby pomoc w nawiązywaniu współpracy prawnej i wyjaśnianie problemów pojawiających się w trakcie wspólnego działania.

Spotkanie zostało zorganizowana przez władze Cypru, w ramach Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz EUROJUST (Europejską Jednostkę Współpracy Sądowej). W konferencji tej stronę polską reprezentowali: prokurator Zbigniew Górszczyk – Dyrektor Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej, prokurator Sławomir Modliński z Departamentu Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej oraz prokurator Mariusz Skowroński – Przedstawiciel Krajowy Polski w Eurojust.

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami
Prokuratury Generalnej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-10-10
Data udostępnienia informacji: 2012-11-05
Liczba odsłon: 3 711

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj