niedziela, 11 października 2009

XIII Spotkanie Prokuratorów Generalnych w Lubece

XIII Spotkanie Prokuratorów Generalnych w Lubece

W dniach 30 września - 2 października 2009 roku w Lubece odbyło się 13. spotkanie Prokuratorów Generalnych Państw Regionu Morza Bałtyckiego.

Stronę polską reprezentowali: Zastępca Prokuratora Generalnego – Jerzy Szymański, Dyrektor Biura Obrotu Prawnego z Zagranicą – Krzysztof Karsznicki, Zastępca Dyrektora Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej – Zbigniew Górszczyk.

Podczas spotkania poruszono następujące tematy:

  • wspólne zespoły śledcze,
  • przesłuchiwanie podejrzanych, świadków i biegłych w ramach konferencji video,
  • finansowanie terroryzmu,
  • przestępczość godząca w środowisko naturalne,
  • zagrożenia dla żeglugi morskiej przez piractwo.

Na temat pierwszych doświadczeń dotyczących powołania i funkcjonowania wspólnych zespołów śledczych interesującą prezentację miała prokurator naczelna przy Trybunale Federalnym w Niemczech – Annette Boringer. W Niemczech powołano dotychczas 5 takich zespołów. Większość z nich miała związek ze sprawami dotyczącymi przestępczości narkotykowej.

Największy sukces osiągnięto powołując zespół niemiecko-francuski w sprawie dotyczącej zwalczania terroryzmu. Porozumienie było zawarte pomiędzy Prokuratorem Federalnym Niemiec a sędziami śledczymi Sądu Krajowego w Paryżu. W obu państwach były prowadzone postępowania karne, które pozostawały w związku podmiotowo-przedmiotowym.

W porozumieniu ustalono, że każda ze stron ponosi koszty tłumaczeń pisemnych, a także koszty podróży swoich członków zespołu we własnym zakresie.

Praca zespołu trwała rok i miała ogromny wpływ na wymianę niezbędnych informacji pomiędzy organami ścigania obu państw. Większość informacji pozyskanych drogą wymiany dotyczyła przepływu środków finansowych, z których korzystała grupa terrorystyczna.

Dużo uwagi podczas spotkania poświęcono przesłuchiwaniu podejrzanych, świadków i biegłych w drodze wideokonferencji. Eksponowano przede wszystkim ogromne korzyści wynikające z tego trybu przesłuchania, a mianowicie:

  • żadna ze stron nie ponosi kosztów podróży,
  • większy komfort i możliwość zapewnienia lepszej ochrony dla świadka,
  • wnioski o pomoc prawną nie muszą zawierać formułowanych pytań do przesłuchiwanych osób,
  • wyższa jakość przesłuchań (gdyż przesłuchuje osoba, która zna najlepiej materiał dowodowy).

Zgodnie z propozycją strony polskiej jednym z poruszanych problemów była kwestia kryminalizacji finansowania terroryzmu. W związku z ratyfikacją stosownych aktów prawa międzynarodowego, w Polsce w lipcu tego roku wprowadzono do polskiego kodeksu karnego nowy typ przestępstwa, określany jako finansowanie terroryzmu (art. 165a k.k.)

Nie oznacza to jednak, że do tej pory osoba, która finansowała terroryzm, w świetle prawa polskiego mogła pozostawać bezkarna. Osoba taka mogła odpowiadać przecież z art. 258 § 2 k.k. (udział w grupie przestępczej o charakterze terrorystycznym). Podobnie w Niemczech, od miesiąca obowiązuje nowy przepis karny typizujący finansowanie terroryzmu.

Podczas Konferencji stosunkowo dużo miejsca poświęcono również zagrożeniu żeglugi międzynarodowej piractwem morskim. Okazuje się, że działalność piracka nie ogranicza się tylko do rejonu Afryki, obejmuje także inne regiony.

Uczestnicy Konferencji uznali, że celowym byłoby podjęcie działań, zmierzających do tego, aby sprawcy tego rodzaju przestępstw byli sądzeni przez trybunał międzynarodowy.Uczestnicy Konferencji wskazywali jednocześnie na praktyczne problemy związane z instytucją zabezpieczania i zamrażania mienia za granicą w ramach realizacji międzynarodowej pomocy prawnej. Problemy związane ze stosowaniem tych instytucji wynikają z niejednolitych i niespójnych przepisów w różnych państwach.

W ostatnim dniu Konferencji ustalono, że w 2010 roku następnym gospodarzem kolejnego spotkania będzie Finlandia.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-01-28
Data udostępnienia informacji: 2009-10-11
Liczba odsłon: 2 804