add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); XV Międzynarodowe Forum Prokuratorów w Stambule – Prokuratura Krajowa
poniedziałek, 10 grudnia 2012

XV Międzynarodowe Forum Prokuratorów w Stambule

XV Międzynarodowe Forum Prokuratorów w Stambule

W dniach 26-28 listopada 2012 r. w Stambule (Republika Turcji) odbyło się XV Międzynarodowe Forum Prokuratorów poświęcone zwalczaniu zorganizowanej przestępczości transgranicznej. Spotkaniu przewodniczył Hasan Erbil, Prokurator Generalny przy Najwyższym Sądzie Apelacyjnym Turcji.

Konferencja służyła wzajemnej wymianie informacji oraz zacieśnianiu współpracy, w tym zwłaszcza z krajami basenu Morza Śródziemnego, które po raz pierwszy w tak szerokim zakresie uczestniczyły w Międzynarodowym Forum Prokuratorów. W trakcie forum uczestnicy mieli okazję zapoznania się m.in. z zaprezentowanym przez organizatorów Narodowym System Informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przedstawione w trakcie forum prezentacje, referaty i dyskusje skupiały się na pięciu podstawowych blokach tematycznych:

  • współpracy Turcji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej;
  • współpracy Turcji z krajami ościennymi;
  • zagadnieniach dotyczących zwalczania handlu ludźmi;
  • zagadnieniach dotyczących zwalczania przemytu wyrobów tytoniowych do krajów Europy Zachodniej;
  • kwestiach związanych ze zwalczaniem korupcji w piłce nożnej.

W konferencji wzięło udział ponad 130 uczestników, reprezentujących 34 kraje europejskie i pozaeuropejskie, Komisję Europejską, EUROPOL, OLAF i TAIEX. Współorganizatorami tego wydarzenia były Prokuratura Generalna Republiki Turcji, Prokuratura Generalna Wolnego Państwa Saksonii oraz Komisja Europejska.

Strona polska reprezentowana była przez Cezarego Kamińskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej, Jarosława Malinowskiego, prokuratora tego departamentu, płk. Zbigniewa Rzepę, prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej oraz Piotra Radomskiego, prokuratora z Departamentu Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej.

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami
Prokuratury Generalnej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-10-10
Data udostępnienia informacji: 2012-12-10
Liczba odsłon: 2 635

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj