add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Wytyczne i zarządzenia – Prokuratura Krajowa
środa, 07 listopada 2012

Wytyczne i zarządzenia

2019

Wytyczne Prokuratora Generalnego z 17.09.2019 r. w sprawie zasad prowadzenia postępowań dotyczących tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków

2018

Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 14.11.2018 r. w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa popełniane na szkodę osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego oraz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w szpitalnych oddziałach ratunkowych

2017

Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 10.08.2017 r. w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa związane z procederem wyłudzania ninależnego zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) oraz innych oszukańczych uszczupleń w tym podatku


2016

Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 22.08.2016 r. w sprawie zasad prowadzenia postępowań dotyczących udzielania lichwiarskich pożyczek

Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 12.08.2016 r. w sprawie zasad prowadzenia postępowań o przestępstwa finansowe

Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 06.07.2016 r. w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa związane z procederem wyłudzania nienależnego zwrotu podatku VAT oraz innych oszukańczych uszczupleń w tym podatku 

Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 22.02.2016 r. dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie


2015

Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 18.12.2015 r. dotyczące zasad postępowania w sprawach o przestępstwo zgwałcenia


2014

Wytyczne Prokuratora  Generalnego z 22 stycznia 2014 r. w sprawie działań prokuratorów w sprawach, w których pokrzywdzony uzyskał uprawnienia do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia

Wytyczne Prokuratora Generalnego z 26 lutego 2014 r. w zakresie prowadzenia postępowań o przestępstwa z nienawiści

Wytyczne Prokuratora Generalnego z 1 kwietnia 2014 r. dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wytyczne Prokuratora Generalnego z 27 czerwca 2014 r. w sprawie prowadzenia przez prokuratorów postępowań o przestępstwa związane z pozbawieniem życia oraz z nieludzkim bądź poniżającym traktowaniem lub karaniem, których sprawcami są funkcjonariusze policji lub inni funkcjonariusze publiczni


2012

Wytyczne Prokuratora Generalnego z 29 października 2012 r. w sprawie udzialu prokuratora w sprawach o przestępstwa prywatnoskargowe


 

2011

Wytyczne Prokuratora Generalnego z 7 listopada 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia postępowań przygotowawczych złożonych przedmiotowo

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: BPG
Informację udostępnił: Natalia Tymoszuk
Data wytworzenia informacji: 2018-01-09
Data udostępnienia informacji: 2015-02-03
Liczba odsłon: 105 572

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj