Kontakt z nami

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

tel. (22) 52 12 888

Prokuratura Krajowa

ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej, pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa

tel. (22) 530 86 56

tel. (22) 530 86 33

fax (22) 530 90 87

Skarga/wniosek nadesłana do organu niewłaściwego do jej rozpatrzenia podlega przekazaniu właściwemu organowi (art. 231 kpa)

Kontakt

W celu uzyskania informacji, których nie znaleźli Państwo na stronie, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

Wyślij e-mail Wyślij e-mail