add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); PROKURATOR DYŻURNY – Prokuratura Krajowa

PROKURATOR DYŻURNY

Prokuratura Krajowa oraz podległe jej jednostki przyjmują i załatwiają skargi, wnioski oraz inne pisma. Wszelkie pisma i dokumenty mogą być składane:

– osobiście w biurze podawczym Prokuratury Krajowej w formie pisemnej,
– pocztą na niżej wskazany adres,
– faksem, na niżej wskazane numery,
– na adres poczty elektronicznej biuro.podawcze@pk.gov.pl
– skargi i wnioski mogą być wnoszone także ustnie do protokołu.

Dyżur prokuratora Wydziału Skarg i Wniosków pod nr telefonu: 22 356 19 20

w dni robocze: w poniedziałki w godz. 13:00 – 17:00, od wtorku do piątku w godz. 10:00 – 14:00 pod nr telefonu 22 356 19 20.

Osobiste przyjęcia interesantów realizowane są po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu daty i godziny spotkania:

-w poniedziałki od godz. 13:00 do 17:00

-od wtorku do piątku w godz. 10:00-14:00

Dane teleadresowe

Prokuratura Krajowa
ul. Postępu 3
02-676 Warszawa

– Osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się podczas dyżurów prokuratorów Wydziału Skarg i Wniosków.  Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego osób przyjmujących i interesantów, przyjęcia osobiste realizowane są wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu daty i godziny spotkania.

We wskazanych godzinach prokuratorzy Wydziału Skarg i Wniosków Biura Prezydialnego udzielają telefonicznie i osobiście informacji dotyczących przyjmowania skarg i wniosków. W toku rozmowy poucza się interesanta, że skarga lub wniosek może być złożony jedynie w sposób określony w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać te informacje publikuje się na stronie internetowej Prokuratury Krajowej www.pk.gov.pl w zakładce Kontakt skargi i wnioski.

Koszty związane ze złożeniem skargi lub wniosku nie są pokrywane przez Prokuraturę Krajową.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-01-29
Data udostępnienia informacji: 2021-05-26
Liczba odsłon: 39 533

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj