środa, 08 czerwca 2011

Skargi i wnioski

Prokuratura Krajowa oraz podległe jej jednostki przyjmują i załatwiają skargi, wnioski oraz inne pisma. Wszelkie pisma i dokumenty mogą być składane:

  • osobiście w biurze podawczym Prokuratury Krajowej w formie pisemnej,
  • pocztą na niżej wskazany adres,
  • faksem, na niżej wskazane numery,
  • na adres poczty elektronicznej biuro.podawcze@pk.gov.pl
  • skargi i wnioski mogą być wnoszone także ustnie do protokołu

Dane teleadresowe

Prokuratura Krajowa
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

tel. (22) 12 51 875, (22) 12 51 866, (22) 12 51 876
fax (22) 12 51 867, (22) 12 51 871

Telefoniczne informacje dotyczące przyjmowania skarg i wniosków można uzyskać także pod nr telefonu: (22) 12 51 571.

Prokuratorzy Wydziału Skarg i Wniosków Biura Prezydialnego przyjmują interesantów sprawach skarg i wniosków w dni robocze w poniedziałek w godz. od 13.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00.

We wskazanych godzinach prokuratorzy Wydziału Skarg i Wniosków Biura Prezydialnego udzielają telefonicznie i osobiście informacji dotyczących przyjmowania skarg i wniosków. W toku rozmowy poucza się interesanta, że skarga lub wniosek może być złożony jedynie w sposób określony w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać te informacje publikuje się na stronie internetowej Prokuratury Krajowejwww.pk.gov.pl w zakładce Kontakt skargi i wnioski.

Przyjęcia interesantów przez Zastępców Prokuratora Generalnego i Zastępcę Prokuratora Krajowego w sprawach skarg i wniosków odbywają się w Prokuraturze Krajowej w każdy poniedziałek (od dnia 6 czerwca 2016 r.) w godzinach od 15.00 do 17.00 wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu, jego potwierdzeniu i powiadomieniu interesanta.

Osoby zainteresowane osobistym przyjęciem przez Zastępców Prokuratora Generalnego i Zastępcę Prokuratora Krajowego przedstawiają przedmiot skargi lub wniosku wyłącznie w formie pisemnej.

Koszty związane ze złożeniem skargi lub wniosku nie są pokrywane przez Prokuraturę Krajową.

 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2016-06-03
Data udostępnienia informacji: 2013-09-10
Liczba odsłon: 101 779