wtorek, 13 maja 2014

Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach prokuratury

Nazwa Beneficjenta: Prokuratura Generalna

Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach prokuratury”

Nr projektu: POIG.07.01.00-00-052/12

Wartość projektu: 30 489 607,50 zł

Udział Unii Europejskiej: 25 916 166,37 zł

Okres realizacji: 2012 – 2014

Dnia 8 stycznia 2013 roku Prokuratura Generalna podpisała z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie Porozumienie o dofinansowanie projektu „Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach prokuratury” (nr: POIG07.01.00-00-052/12-00). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Społeczeństwo Informacyjne – budowa elektronicznej administracji”.

Celem 7. Osi Priorytetowej PO IG jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców.

Dynamiczny rozwój nowych technologii na niespotykaną dotąd skalę, wzrost znaczenia Internetu i telekomunikacji w codziennym życiu sprawiają, że administracja publiczna musi zostać poddana modernizacji. To, co jeszcze dekadę temu było deklaracją lub prognozą dziś staje się elementem życia każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Idea społeczeństwa informacyjnego stała się jedną z form konceptualizacji rzeczywistości, powstałą w odpowiedzi na konsekwencje rewolucji komunikacyjnej.

W odpowiedzi na te wyzwania Prokuratura Generalna realizuje projekt „Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach prokuratury”. Celem projektu jest wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych, utworzenie w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury lokalnych systemów gromadzenia, przetwarzania i udostępniania zdigitalizowanych akt.

Dodatkowo system digitalizacji akt umożliwiać będzie zwiększenie efektywności funkcjonowania struktur organizacyjnych prokuratury poprzez stworzenie mechanizmu udostępniania danych obywatelom uprawnionym do uzyskania dostępu do akt postępowania oraz stworzenie mechanizmu wymiany danych z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. W ramach projektu zostanie zakupiona infrastruktura informatyczna oraz oprogramowanie aplikacyjne, służące przeprowadzaniu procesu digitalizacji akt, przetwarzaniu i wykorzystaniu danych przez pracowników prokuratury oraz ich udostępnianiu odbiorcom ostatecznym projektu.

Beneficjentem projektu jest Prokuratura Generalna wraz z operatorami, którymi są powszechne jednostki organizacyjne prokuratury na poziomie prokuratur apelacyjnych i okręgowych (łącznie: 57 jednostek).

Projekt adresowany jest do następującej grupy odbiorców:

  1. Obywatele – strony postępowań przygotowawczych prowadzonych przez prokuraturę, w tym pokrzywdzeni, pełnomocnicy, obrońcy, podejrzani.
  2. Inne organy administracji publicznej – Sądy, Policja, Służba Więzienna i pozostałe organy współpracujące z prokuraturą na etapie postępowań przygotowawczych.
  3. Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury – Prokuratura Generalna, prokuratury apelacyjne, okręgowe i rejonowe.

Realizacja projektu spowoduje powstanie korzyści społeczno-ekonomicznych jak np.:

  • oszczędność czasu potrzebnego na uzyskanie dostępu do akt postępowania przygotowawczego,
  • oszczędność kosztów, związanych z uzyskiwaniem kserokopii i odpisów papierowych akt postępowania przygotowawczego,
  • oszczędność w zakresie funkcjonowania organów administracji, współdziałających z prokuraturą w realizacji czynności postępowania przygotowawczego,
  • zwiększenie efektywności funkcjonowania aparatu administracyjnego prokuratury, poprzez możliwość relokacji uzyskanych oszczędności w zakresie czasu pracy na realizację innych zadań.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-04-28
Data udostępnienia informacji: 2014-05-13
Liczba odsłon: 12 970

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj