czwartek, 10 czerwca 2021

Wystawa z okazji rocznicy utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej

Z okazji kolejnej rocznicy utworzenia w dniu 3 czerwca 1919 r. Komisji Kodyfikacyjnej, w siedzibie Prokuratury Krajowej została udostępniona wystawa poświęcona tej instytucji.

Jedno państwo – 5 porządków prawnych

Odzyskanie przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości w 1918 r. było dla naszego narodu wydarzeniem niezwykle ważnym i radosnym. Niepodległość Ojczyzny – realizacja marzeń i dążeń wielu pokoleń Polaków – stała się jednocześnie niezwykłym wyzwaniem o złożonym charakterze. Kluczowym elementem budowy sprawnego organizacyjnie państwa była unifikacja systemów prawnych obowiązujących na obszarze odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej oraz stworzenie jednolitego porządku prawnego i wymiaru sprawiedliwości. W 1918 r. obowiązywało na terenie Polski pięć porządków prawnych: prawo niemieckie (pruskie), prawo austriackie (galicyjskie), prawo rosyjskie, prawo byłego Królestwa Polskiego oraz prawo węgierskie.

Uchwalona 3 czerwca 1919 r .przez pierwszy sejm odrodzonej Rzeczypospolitej ustawa, na mocy której utworzono Komisję Kodyfikacyjną, miała syntetyczny, ramowy charakter.

Kodeks karny Makarewicza

Bezsprzecznie działania Komisji Kodyfikacyjnej stworzyły fundamenty prawne odrodzonej po 123 latach zaborów Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z najważniejszych rezultatów jej prac było stworzenie projektu kodeksu karnego, tzw. kodeksu Makarewicza, który został wprowadzony w życie Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 1932 r.

Na wystawie prezentowane są zdjęcia i dokumenty związane z pracami Komisji Kodyfikacyjnej oraz sylwetkami jej najważniejszych członków.

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-06-10
Data udostępnienia informacji: 2021-06-10
Liczba odsłon: 1 151

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj